*31...
  ตู้ฟักไข่
.: HOME
 
  ส่วนประกอบ
  1. ลังโฟมสำหรับใส่น้ำแข็งหรือแช่ปลา
2. ตัวตัดไฟ (เวฟเฟอร์) 1 อัน
3. เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิห้อง 1 อัน
4. ปลั๊กไฟตัวผู้ 1 อัน
5. สายไฟ 4 เมตร
6. จุ๊บไฟ 6 อัน
7. หลอดไฟ 3-5 วัตต์ 5 หลอด
8. ข้อต่อสายไฟ 1 อัน
9. น็อตยาว 2 นิ้ว พร้อมแหวน 6 ชุด
10. ตะแกรงใส่ไข่ 1 อัน
11. ถาดใส่น้ำ 1 อัน
12. ไม้อัดสำหรับประกบฝาลังโฟม 2 แผ่น
13. กระจก 1 บาน
  กรรมวิธี
  ตู้ฟักไข่อย่างง่ายนี้ สามารถทำได้เองแม้ไม่มีความรู้ทางด้านช่างก็ทำได้ อุปกรณ์บางอย่างอาจใช้เศษวัสดุที่พอหาได้ เช่น ลังโฟมเก่า ๆ ที่แตกหรือชำรุดไม่ใช้แล้วเอามาปะตัดต่อใหม่แม้แต่ตะแกรงใส่ไข่ก็หาเศษไม้บุมุ้งลวดหรือตาข่าย และถาดใส่น้ำอาจใช้จานแตกหรือกระป๋องน้ำมันเครื่องตัดเป็นที่ใส่น้ำก็ได้
  เทคโนโลยีการผลิต / เครื่องมืออุปกรณ์
  การเลือกไข่ฟัก
ลักษณะของไข่ที่นำเข้าฟักควรเลือกและปฏิบัติดังนี้
1. ไข่ฟักควรมีเปลือกไข่สม่ำเสมอไม่ขรุขระหรือบาง ไม่บูดเบี้ยว ไม่บุบร้าว ไข่ไม่ใหญ่หรือเล็กผิดปกติ และไข่ไม่สกปรกเกินไป หากเปรอะเปื้อนควรใช้กระดาษทรายหยาบขัดหรือใช้มีดขูดออก
2. ไข่ฟักควรเก็บไว้ในตะกร้าโปร่ง ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 7 วัน ถ้าเกินต้องกลับไข่วันละ 1 ครั้ง ไข่ฟักควรวางตามแนวนอนหรือให้ด้านป้านหันขึ้นตรงหรือเอียงขึ้นบนก็ได้
หลักการของตู้ฟักไข่
ลักษณะของตู้ฟักไข่นั้นไม่มีรูปร่างสัณฐานที่แน่นอน จะเป็นแบบกลมหรือเหลี่ยมก็ได้ มีหลักการง่าย ๆ ดังนี้ คือ ความร้อนคงที่ ความชื้นพอเหมาะ และการระบายอากาศดี
1. ความร้อนคงที่ ตู้นี้ใช้หลอดไฟฟ้าเป็นตัวทำความร้อน มีตัวตัดไฟ (เวฟเฟอร์) เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ อุณหภูมิในตู้ฟักไข่ (วัดที่ระดับไข่ฟัก) จะตั้งที่ 102 องศาฟาเรนไฮด์ ตลอดเวลา ถ้าอุณหภูมิในตู้ฟักไข่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ลูกไก่ทีเกิดมาจะพิการหรืออ่อนแอมาก เพราะฉะนั้น อย่าเปิดตู้บ่อย ๆ
2. ความชื้นพอเหมาะ ความชื้นภายในตู้ฟักได้จากการระเหยของน้ำในถาดใส่น้ำ ซึ่งวางไว้ใต้ตะแกรงไข่ฟัก ถ้าความชื้นน้อยก็จะมีลูกไก่ขนแห้งติดเปลือกมาก และมีอัตราการตายสูง ไข่ฟักยิ่งอายุมาก ยิ่งต้องการความชื้นมาก ถ้าไข่ฟักมีเปลือกบางก็ต้องการความชื้นเพิ่มขึ้นด้วย การเพิ่มความชื้นทำได้โดยเพิ่มถาดใส่น้ำมากขึ้น หรือนำน้ำอุ่นจัดใส่ในถาดใส่น้ำ หรือพรมน้ำอุ่นให้เป็นฝอย การพิจารณาอย่างง่ายว่าความชื้นพอเหมาะหรือไม่นั้นดูได้จากการส่องไข่ฟักดูขนาดของช่องลม ซึ่งอยู่ทางด้านป้าน ถ้าช่องลมมากกว่าหนึ่งในสามของไข่แสดงว่าความชื้นน้อย ปัญหานี้ไม่น่าวิตกถ้าฟักไข่ไปหลายรุ่นแล้วจะเกิดความชำนาญขึ้นเรื่อย ๆ
3. การระบายอากาศดี ไข่ฟักมีความต้องการอากาศหายใจเหมือนกัน และคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางรูเปลือกไข่ หากการระบายอากาศไม่ดีพอ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเป็นอันตรายแก่ไข่ฟัก สำหรับตู้นี้เจาะเป็นช่องอากาศ 4 ช่องทางด้านข้าง ๆ ละ 2 ช่องและเปิดตลอดเวลา
การกลับไข่
การหลับไข่ฟักเป็นสิ่งจำเป็นมาควรกลับไข่วันละ 3-8 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกไก่ติดเปลือกไข่ วิธีกลับไข่ทำได้โดยการใช้ฝ่ามือปากไข่ให้เคลื่อนที่ไปจากเดิม อย่าให้ไข่ฟักเอาด้านแหลมขึ้นข้างบน
การส่องไข่
เมื่อฟักไข่ไปได้ระยะหนึ่งควรจะส่องไข่ฟักเพื่อคัดเอาไข่ที่ไม่มีเชื้อ ไข่ที่เชื้อตายหรือไข่เสียออก ทั้งนี้เพราะไข่ที่เสียหรือเชื้อตายอาจจะมีผลให้ไข่ฟักใบอื่นเสียไปด้วย การส่องไข่ควรส่องไข่ในวันที่ 7, 14, และวันที่ 18
การฆ่าเชื้อภายในตู้ฟัก
การฆ่าเชื้อภายในตู้ฟักไข่ควรทำอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะไข่ที่เข้าฟักก็ได้ เช่น โรคนิวคาสเซิล โรคขี้ขาว หรือโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจ เป็นต้น ตู้ฟักไข่โดยทั่วไปนิยมฆ่าเชื้อด้วยวิธีรมยาด้วยฟอร์มาลินกับด่างทับทิม แต่ตู้ฟักไข่ชนิดนี้ฆ่าเชื้อด้วยการล้างทำความสะอาดแล้วตากแดดให้แห้ง
  แหล่งที่มา
  เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 (ฉบับรวมเล่ม ปี 2) เดือน มีนาคม 2533
 
.: MENU
.: BACK