*31...
  กระจาดก้านมะพร้าว
.: HOME
 
  ส่วนประกอบ
  ก้านมะพร้าว
  กรรมวิธี
  1. เตรียมก้านมะพร้าว เหลาให้เรียบร้อย
2. นำก้านมะพร้าวมาสารขัดกันแนวทแยงใช้ด้ายมัดติดกันทีละก้าน สารต่อเป็นแผงจนได้ขนาดที่ต้องการ
3. นำไม้ไผ่มาผ่าเป็นซีกเล็ก ๆ กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร เหลาให้เรียบร้อย ขดเป็นวงสี่เหลี่ยมมุมมนเล็กน้อย ใช้ทำขอบ
4. วางขอบไว้ด้านในแผงด้านมะพร้าวที่สารไว้ใช้ด้ายสอดมัดติดขอบกันด้านมะพร้าวทีละช่อจนรอบขอบ
5. ตัดก้านมะพร้าวเป็นท่อน ๆ ความยาวเท่ากันกับก้นกระจาด นำมาสอดเข้าตามช่องก้านมะพร้าวที่สารไว้ เรียงต่อกัน ทำพื้นกระจาด
6. เข้าขอบส่วนล่าง โดยใช้ด้ายผูกมัดขอบติดกับก้านมะพร้าวส่วนพื้น
7. วัดระยะความสูงของกระจาดตามความต้องการ ตัดปลายก้านมะพร้าวทิ้งแล้วเข้าขอบปากกระจาด
8. ทาเชลแล็ก หรือแลกเกอร์เคลือบเงาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านนอกและด้านใน ตั้งไว้ให้แห้งก่อนนำไปใช้
  เทคโนโลยีการผลิต / เครื่องมืออุปกรณ์
  1. ก้านมะพร้าว 4. มีด กรรไกร
2. ไม้ไผ่ผ่าซีก 5. เชลแล็ก หรือแลกเกอร์
3. ด้ายเหนียว ๆ 6. แปรงขนกระต่าย
  แหล่งที่มา
  จากหนังสือ ง 015 งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
 
.: MENU
.: BACK