*31...
  น้ำส้มจากไม้สูตรชาวบ้าน
.: HOME
 
  ส่วนประกอบ
 
  กรรมวิธี
  ใช้วิธีการดักเก็บควันที่วิ่งผ่านท่อไม้ไผ่ซึ่งต่อจากเตาเผาถ่านไม้สด เมื่อควันกระทบความเย็นภายนอกจึงจะกลายเป็น หยดน้ำ หรือที่เรียกกันว่า “น้ำส้มควันไม้” เมื่อได้น้ำส้มควันไม้แล้วทิ้งไว้ภาชนะพลาสติกมีฝาปิดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในที่ที่ไม่ถูกแสงแดด ไม่สั่นสะเทือนเพื่อให้สารที่เป็นน้ำมันทาร์ (Tar) ตกตะกอนเสียก่อน (ควรใส่ถ่านป่นที่ล้างสะอาดและตากให้แห้ง จำนวน 5% ของน้ำหมักน้ำส้มควันไม้จะทำให้การตกตะกอนดีขึ้น) ห้ามเปิดฝาทิ้งไว้เพราะสารต่างๆ จะระเหย
  เทคโนโลยีการผลิต / เครื่องมืออุปกรณ์
  หมายเหตุ
น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar) เป็นของเหลวที่ได้จากการเผาถ่านไม้สด เกิดการกลั่นตัวของควันไม้ที่ควบแน่นเป็นหยดน้ำซึ่งมีกลิ่นหอมไหม้เหมือนควันไฟ ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นกรด แอซิทิก มีความเป็นกรดต่ำ มีสีส้มหรือสีน้ำตาลแกมแดง
การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้
1. ในด้านอุตสาหกรรม
- ใช้ผลิตสารระงับกลิ่นตัว
- ใช้เป็นสารปรับผิวนุ่ม ทั้งใช้ประโยชน์ทางตรงผิวหนัง หรือผสมน้ำอาบ
- ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารรมควัน
- ใช้ในอุตสาหกรรมย้อมผ้า
- ใช้ผลิตสารป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อราและแมลง
- ใช้ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง ยาฆ่าเชื้อไทฟอยด์ อาหารเสริมเพิ่มภูมิต้านทาน อาหารเสริมการทำงานของตับ
- ใช้ผลิตสารช่วยย่อย (Prebiotic)
2. ใช้ในครัวเรือน
- ความเข้มข้น 100% ใช้รักษาแผลสด แผลถูกน้ำร้อนและไฟลวก รักษาน้ำกัดเท้า เชื้อราที่ผิวหนัง รักษาโรคเรื้อนของสัตว์
- ผสมน้ำ 20 เท่า (1 ลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร) ราดหรือพ่นกำจัดมดปลวก ทาหน้ายางพาราเพื่อกำจัดเชื้อรา
- ผสมน้ำ 50 เท่า (400 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ) ราดหรือพ่นเพื่อกำจัดเชื้อรา และไส้เดือนฝอยในดิน ก่อนปลูกพืช 15 วัน
- ผสมน้ำ 100 เท่า (200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ) ราดหรือพ่นกองขยะ พื้นคอกสัตว์เพื่อกำจัดกลิ่น และป้องกันไม่ให้แมลงวางไข่
- ผสมน้ำ 200 เท่า (100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ) พ่นใบไม้เพื่อป้องกันแมลงและเชื้อราและราดโคนต้นไม้เพื่อเร่งรากหากใช้อัตราเข้มข้นกว่านี้ อาจทำให้ใบไหม้ได้
- ผสมน้ำ 500 เท่า (40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ) แทนสารจับใบและลดการใช้เคมีได้ 50% ใช้กับสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่าง
3. ใช้ในการเกษตร
- ผสมน้ำส้มควันไม้กับน้ำให้เจือจาง 1 ต่อ 500-1,000 เท่า รดไม้ผลจะช่วยเพิ่มความหวาน
- ช่วยย่อยสลายปุ๋ยคอก ลดกลิ่น
- ถ่านที่แช่ไว้ในน้ำส้มควันไม้จะเป็นตัวปรับปรุงดินอย่างดี โดยการเพิ่มจำนวนแบคทีเรียในดินเป็นประโยชน์ต่อต้นพืช เนื่องจากถ่านมีรูพรุนจำนวนมากและมีแร่ธาตุสารอาหารอยู่ด้วย ทำให้เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืช
- การใช้น้ำส้มควันไม้กับต้นพืชควรใช้เวลาตอนเย็นจะเป็นประโยชน์ต่อพืชมากกว่าในตอนกลางวัน
  แหล่งที่มา
  น.ส.พ. กสิกร ปีที่ 79 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2549
 
.: MENU
.: BACK