*31...
  ฟักทองแช่อิ่ม
.: HOME
 
  ส่วนประกอบ
  1. เนื้อฟักทอง 1 กิโลกรัม
2. น้ำตาลทรายขาว 1 กิโลกรัม
3. น้ำปูนใสหรือสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ร้อยละ 1
4. น้ำ 2 ลิตร
  กรรมวิธี
  1. หั่นเนื้อฟักทองเป็นชิ้นหนาประมาณ 1 เซนติเมตร
2. ลวกในน้ำเดือดนาน 2 นาที เอาขึ้นให้สะเด็ดน้ำ
3. แช่น้ำปูนใสหรือสารละลายแคลเซียมคลอไรด์นาน 1 ชั่วโมง เอาขึ้น
4. แช่ในน้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้น 15 องศาบริกซ์ (น้ำตาล 400 กรัม ต่อน้ำ 2 ลิตร)
5. รุ่งขึ้น เอาชิ้นฟักทองขึ้นจากน้ำเชื่อม เพิ่มความเข้มข้นของน้ำเชื่อมทุกวันโดยการเติมน้ำตาลทรายขาวอีกวันละ 50 กรัม (4 ช้อนโต๊ะ) แล้วต้มน้ำเชื่อมให้เดือดก่อนนำฟักทองลงแช่ทุกครั้ง
6. ทำทุกวันจนครบ 7 วัน เติมน้ำตาลทรายขาวอีก 130 กรัม (10 ช้อนโต๊ะ) เพื่อให้ได้น้ำเชื่อมเข้มข้น 75 องศาบริกซ์ แช่ฟักทองไว้ในน้ำเชื่อมอีก 2 คืน
7. นำชิ้นฟักทองขึ้นตากแดด หรือตากในตู้อบลมร้อนไฟฟ้า
8. บรรจุในภาชนะสะอาด

  เทคโนโลยีการผลิต / เครื่องมืออุปกรณ์
  1. ตู้อบลมร้อนไฟฟ้า
2. ภาชนะบรรจุที่สะอาด
  แหล่งที่มา
  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานปลัด. กองส่งเสริมเทคโนโลยี. เทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหารพืชผัก. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัด, 2537.
 
.: MENU
.: BACK