*31...
  มะยมกวน
.: HOME
 
  ส่วนประกอบ
  1. มะยม 2 ถ้วยตวง
2. น้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง
3. เกลือป่น 1 หยิบมือ

  กรรมวิธี
  1. นำมะยมล้างให้สะอาด ผ่าเอาเมล็ดออก จากนั้นนำไปปั่นให้ละเอียดแล้วคั้นน้ำออก
2. นำเนื้อมะยมมาเคล้ากับเกลือและน้ำตาล ยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆ กวนจนงวดลง ใส่แบะแชเล็กน้อยเพื่อให้เหนียวเกาะกันดี แล้วยกลง
3. นำเอามะยมกวนที่ทำเสร็จมาบรรจุลงภาชนะการฆ่าเชื้อ ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้รับประทานได้นาน

  เทคโนโลยีการผลิต / เครื่องมืออุปกรณ์
  1. กะทะทองเหลือง
2. ภาชนะบรรจุ
หมายเหตุ
น้ำมะยมที่คั้นได้สามารถนำไปทำแยลลีหรือเติมน้ำเชื่อมดื่มแก้กระหายได้
  แหล่งที่มา
  หมายเหตุ น้ำมะยมที่คั้นได้สามารถนำไปทำแยลลีหรือเติมน้ำเชื่อมดื่มแก้กระหายได้

 
.: MENU
.: BACK