ข้อมูลคำถามและเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร ประวัติความเป็นมา

 
พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อแฟ้มที่ต้องการ  

รายการที่ 1 ถึง 31 จากที่พบ 248 รายการ  
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
    รหัสแฟ้ม
1
Mangosteen peel extract
    PAT.FILE 228
2
Mangosteen extract
    PAT.FILE 227
3
Lemongrass essential oil
    PAT.FILE 226
4
Beverages from lemongrass
    PAT.FILE 225
5
Cosmetics from lemongrass
    PAT.FILE 224
6
Thermal mud
    PAT.FILE 223
7
Curry paste and curry sauce
    PAT.FILE 222
8
Medicine and extract from Gac (Momordica cochinchinensis)
    PAT.FILE 221
9
Canna Indica
    PAT.FILE 220
10
Chocolate containing vitamins
    PAT.FILE 219
11
Process for removing caffeine from coffee
    PAT.FILE 218
12
Roofing products with solar reflectance
    PAT.FILE 217
13
Noni juice
    PAT.FILE 216
14
Mask for use in case of fire
    PAT.FILE 215
15
Drone control system
    PAT.FILE 214
16
Asphalt-rubber paving and flooring
    PAT.FILE 213
17
Rubber paving and flooring
    PAT.FILE 212
18
Banana storage
    PAT.FILE 211
19
Strawberry extract
    PAT.FILE 210
20
Mulberry extract
    PAT.FILE 209
21
Curcuma extract
    PAT.FILE 208
22
Ginger extract
    PAT.FILE 207
23
Alarm disc brake lock
    PAT.FILE 206
24
Method for determination of nitrosamines
    PAT.FILE 205
25
Vibration test apparatus
    PAT.FILE 204
26
Anti-hair loss shampoo
    PAT.FILE 203
27
Smoked fish products
    PAT.FILE 202
28
Tea pouch and bag packages
    PAT.FILE 201
29
Motorcycle safety helmet with lighting system
    PAT.FILE 200
30
Useful products and nutrients from water hyacinth
    PAT.FILE 199
31
Edible toothpick
    PAT.FILE 198
     

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  อ่านต่อ

   
Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
คำถามเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ที่พบบ่อย
กระดานถาม-ตอบ
แนะนำสารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้าสิทธิบัตร
แนะนำเทคนิคต่างๆสำหรับ
ค้นสิทธิบัตร
คำศัพท์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ข่าวสิทธิบัตร
รวบรวมสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
แนะนำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ
รวบรวมสิทธิบัตรของคนไทย
ที่ขอจดในต่างประเทศ
รวมรายชื่อเว็บไซต์เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร
หน่วยงานด้านสิทธิบัตรของ
ประเทศต่างๆ
บทความเกี่ยวกับสิทธิบัตรไทย
และต่างประเทศ
รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับสิทธิบัตร
 
สืบค้นสิทธิบัตรยุโรป
สืบค้นสิทธิบัตรอเมริกา
สืบค้นสิทธิบัตร WIPO
สืบค้นสิทธิบัตรไทย
โปรแกรมสำหรับดูไฟล์สกุล tiff
โปแกรมดูไฟล์สกุล pdf
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 8:02 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร