ข้อมูลคำถามและเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร ประวัติความเป็นมา

 
พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อแฟ้มที่ต้องการ  

รายการที่ 125 ถึง 155 จากที่พบ 250 รายการ  
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
    รหัสแฟ้ม
125
Mosquito trapping apparatus utilizing carbon dioxide.
126
Plant extract for controlling insects.
127
Low-soot, low-smoke candle.
128
Method for preparing edible oil.
129
Fruit dryer.
130
Carbon dioxide removal.
131
Method and apparatus for faceting gemstones.
132
Kwao kua.
133
Massage chair.
134
Snoring prevention.
135
Mobile greenhouse.
136
Fruit and vegetable preservation.
    PAT. FILE 99
137
Miniature electrical generator.
    PAT. FILE 98
138
Production of yeast extract.
    PAT. FILE 97
139
Method and apparatus to stimulate a sleepy driver.
    PAT. FILE 96
140
Method and apparatus for treating fuel.
    PAT. FILE 95
141
Shaped activated carbon.
    PAT. FILE 94
142
Process for recycling lead-acid battery.
    PAT. FILE 93
143
Solar air conditioner.
    PAT. FILE 92
144
Egg shell pelling.
    PAT. FILE 91
145
Egg shell cleaning.
    PAT. FILE 90
146
Vehicle Partition
    PAT. FILE 89
147
Gardening tools.
    PAT. FILE 88
148
Animal Trap
    PAT. FILE 87
149
Transparent candle
    PAT. FILE 86
150
Aluminum Recovery
    PAT. FILE 85
151
Cork substitute
    PAT. FILE 84
152
Method for recycling material from disposed diapers
    PAT. FILE 83
153
Investment casting
    PAT. FILE 82
154
Hydrophobic entracted neem oil-a novel insecticide and fungicide use
    PAT. FILE 81
155
Magnetics tapes
    PAT. FILE 80
     


   
Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
คำถามเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ที่พบบ่อย
กระดานถาม-ตอบ
แนะนำสารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้าสิทธิบัตร
แนะนำเทคนิคต่างๆสำหรับ
ค้นสิทธิบัตร
คำศัพท์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ข่าวสิทธิบัตร
รวบรวมสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
แนะนำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ
รวบรวมสิทธิบัตรของคนไทย
ที่ขอจดในต่างประเทศ
รวมรายชื่อเว็บไซต์เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร
หน่วยงานด้านสิทธิบัตรของ
ประเทศต่างๆ
บทความเกี่ยวกับสิทธิบัตรไทย
และต่างประเทศ
รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับสิทธิบัตร
 
สืบค้นสิทธิบัตรยุโรป
สืบค้นสิทธิบัตรอเมริกา
สืบค้นสิทธิบัตร WIPO
สืบค้นสิทธิบัตรไทย
โปรแกรมสำหรับดูไฟล์สกุล tiff
โปแกรมดูไฟล์สกุล pdf
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 8:02 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร