ข้อมูลคำถามและเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร ประวัติความเป็นมา

 
พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อแฟ้มที่ต้องการ  

รายการที่ 156 ถึง 186 จากที่พบ 250 รายการ  
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
    รหัสแฟ้ม
156
Electroless plating
    PAT. FILE 79
157
Core binder
    PAT. FILE 78
158
Waste water treatment
    PAT. FILE 77
159
Chemistry on a stick
    PAT. FILE 76
160
Honey
    PAT. FILE 75
161
Royal Jelly
    PAT. FILE 73
162
Thermocouple
    PAT. FILE 72
163
Utilization of bromelain
    PAT. FILE 71
164
Glass Electrode
    PAT. FILE 70
165
Thermoelectric Element
    PAT. FILE 69
166
Typewriter
    PAT. FILE 68
167
Windmill
    PAT. FILE 67
168
Cornstalk
    PAT. FILE 66
169
Ice cube making machine
    PAT. FILE 65
170
Valve block for lightning arresters
    PAT. FILE 64
171
Method for Encapsulating Materials
    PAT. FILE 63
172
Steam Reforming Process for the Production of Gas
    PAT. FILE 62
173
Apparatus for separating liquid and solid
    PAT. FILE 61
174
Manufacture of Activated Carbon
    PAT. FILE 60
175
Method for the Control of Mosquitoes
    PAT. FILE 59
176
Coating Composition for Cooking Utensil
    PAT. FILE 58
177
Asphalt Emulsion and Manufacture Thereof
    PAT. FILE 57
178
Process for Preparing High Viscosity Starch
    PAT. FILE 56
179
Process of Forming Synthetic Fiber
    PAT. FILE 55
180
Coal Desulfurization
    PAT. FILE 54
181
Shellac Utilization
    PAT. FILE 53
182
Plant
    PAT. FILE 52
183
Rice Processing
    PAT. FILE 51
184
Gold Usage
    PAT. FILE 50
185
Method of and Apparatus for Producing Fried Coated Comestibles
    PAT. FILE 49
186
Kapok
    PAT. FILE 48
     


   
Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
คำถามเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ที่พบบ่อย
กระดานถาม-ตอบ
แนะนำสารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้าสิทธิบัตร
แนะนำเทคนิคต่างๆสำหรับ
ค้นสิทธิบัตร
คำศัพท์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ข่าวสิทธิบัตร
รวบรวมสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
แนะนำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ
รวบรวมสิทธิบัตรของคนไทย
ที่ขอจดในต่างประเทศ
รวมรายชื่อเว็บไซต์เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร
หน่วยงานด้านสิทธิบัตรของ
ประเทศต่างๆ
บทความเกี่ยวกับสิทธิบัตรไทย
และต่างประเทศ
รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับสิทธิบัตร
 
สืบค้นสิทธิบัตรยุโรป
สืบค้นสิทธิบัตรอเมริกา
สืบค้นสิทธิบัตร WIPO
สืบค้นสิทธิบัตรไทย
โปรแกรมสำหรับดูไฟล์สกุล tiff
โปแกรมดูไฟล์สกุล pdf
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 8:02 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร