ข้อมูลคำถามและเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร ประวัติความเป็นมา

 
พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อแฟ้มที่ต้องการ  

รายการที่ 32 ถึง 62 จากที่พบ 249 รายการ  
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
    รหัสแฟ้ม
32
Edible toothpick
    PAT.FILE 198
33
Edible chopsticks
    PAT.FILE 197
34
Modified starch based adhesives
    PAT.FILE 196
35
Silk protein
    PAT.FILE 195
36
Fuel from algae
    PAT.FILE 194
37
Longan seed
    PAT.FILE 193
38
Floating house
    PAT.FILE 192
39
Vertical garden
    PAT.FILE 191
40
Runway cleaning
    PAT.FILE 190
41
Rice snack
    PAT.FILE 189
42
Bearing
    PAT.FILE 188
43
Canned tuna
    PAT.FILE 187
44
Fireworks
    PAT.FILE 186
45
Foldable watercraft.
    PAT.FILE 185
46
Energy drink.
    PAT.FILE 184
47
Ceramic from waste.
    PAT.FILE 183
48
Grape seed extract.
    PAT.FILE 182
49
Edible film dosage form.
    PAT.FILE 181
50
Edible film for foodstuffs.
    PAT.FILE 180
51
Oral hygiene film.
    PAT.FILE 179
52
Biodegradable plastic composition.
    PAT.FILE 178
53
Antimicrobial ceramic glaze.
    PAT.FILE 177
54
Hydro-electric generating system without dam.
    PAT.FILE 176
55
Dental investment material.
    PAT.FILE 175
56
Dental alloys.
    PAT.FILE 174
57
Self propelled skateboard.
    PAT.FILE 173
58
Removal of mercury.
    PAT.FILE 172
59
Controlling an amount of a chemical constituent of an electrochemical bath.
    PAT.FILE 171
60
Shoes for diabetic patients.
    PAT.FILE 170
61
Lint remover.
    PAT.FILE 169
62
Biodegradable lubricant.
    PAT.FILE 168
     


   
Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
คำถามเกี่ยวกับสิทธิบัตร
ที่พบบ่อย
กระดานถาม-ตอบ
แนะนำสารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้าสิทธิบัตร
แนะนำเทคนิคต่างๆสำหรับ
ค้นสิทธิบัตร
คำศัพท์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
ข่าวสิทธิบัตร
รวบรวมสิทธิบัตรเฉพาะเรื่อง
แนะนำสิทธิบัตรเรื่องที่น่าสนใจ
รวบรวมสิทธิบัตรของคนไทย
ที่ขอจดในต่างประเทศ
รวมรายชื่อเว็บไซต์เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร
หน่วยงานด้านสิทธิบัตรของ
ประเทศต่างๆ
บทความเกี่ยวกับสิทธิบัตรไทย
และต่างประเทศ
รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับสิทธิบัตร
 
สืบค้นสิทธิบัตรยุโรป
สืบค้นสิทธิบัตรอเมริกา
สืบค้นสิทธิบัตร WIPO
สืบค้นสิทธิบัตรไทย
โปรแกรมสำหรับดูไฟล์สกุล tiff
โปแกรมดูไฟล์สกุล pdf
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 8:02 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร