• สำนักพิมพ์ Elsevier
  • สำนักพิมพ์อื่นๆ
  • Back
[จำนวน 20 รายชื่อ]

- Basic engineering plasticity: an introduction with engineering and manufacturing   applications.

- Biostatistics: a guide to design, analysis, and discovery.

- Comprehensive analytical chemistry: food contaminants and residue analysis, 
  Volume 51 (comprehensive analytical chemistry)
.

- Easy guide to health and safety.

- Eisler's encyclopedia of environmentally hazardous priority chemicals.

- Environmental & pollution science, second edition.

- Environmental microbiology,second edition.

- Fire safety engineering design of structures (second edition).

- Journal of chromatography library-volume 72: Advances in LC-MS instrumentation.

- Liquid chromatography of natural pigments and synthetic dyes, Volume
  71 (journal of chromatography library).


- Maintenance systems and documentation.

- Materials: Engineering, science, processing and design.

- Microwave-assisted organic synthesis: one hundred reaction
  procedures.


- Molecular characterization and analysis of polymers, volume 53 : Comprehensive
  analytical chemistry.


- Plastic analysis and design of steel structures.

- Sittig's handbook of toxic and hazardous chemicals and carcinogens,
  Volume 1: A-H, fifth edition.


- Sittig's handbook of toxic and hazardous chemicals and carcinogens,
  Volume 2: I-Z, appendices, fifth edition
.

- The chemistry of evolution the development of our ecosystem.

- The finite element method: Its basis and fundamentals, 6th edition.

- The vitamins: fundamental aspects in nutrition and health,third edition.   

Keyword Search  
Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
กระดานถาม-ตอบ
 
แผนการฝึกอบรมปี 2559 
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
แนะนำเอกสารใหม
  ลิงค์เว็บเพจแนะนำเอกสาร
ใหม่
  ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่
เว็บไดเร็คทอรี่ (web directory)
นิทรรศการบนเว็บไซต์
ข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
??????
?????
??????
????/? Reach
???
???????
? Electronic Journals ? Fulltext ??????
?????????
????????
????????, ...
???
? e-content
?????
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 
 
 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th

ปรับปรุง : Monday April 18, 2016 10:14 AM->
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร