แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
เลือกหมวด หรือพิมพ์คำถาม
คำถาม
What impact will REACH have on SMEs?

คำตอบ

       Small and medium-sized enterprises (SME) are a vital part of the EU chemicals industry. Since safety is a key concern, regardless of company size, the REACH information requirements relate to production volumes, uses and properties of the chemicals, and not to turnover or the number of employees of the companies. Many of the SMEs that will be affected by the present legislative proposal are 'downstream users', i.e. companies that buy chemicals and use them as ingredients in their own products or use chemicals in an industrial or professional way. As a result of their position in the value-added chain, most chemicals will already be registered when they are utilised by downstream users. When assessing risks, manufacturers and importers must address the uses identified by downstream users. This will help to ensure a high level of chemical safety for downstream users and will reduce their costs. Downstream users who wish to keep their uses secret can choose to do their own risk assessments. SMEs that are manufacturers will be able to take advantage of the incentives for innovation that the REACH system will create, such as: - Exemption from testing requirements for substances used in product- and process- orientated research and development. - No registration below 1 tonne. - Light information requirements for low volume substances (registration threshold at 1 tonne/year per manufacturer/importer, normally only in vitro testing for substances between 1 and 10 tonnes). This should reduce the costs for manufacturing SMEs, who will typically work in this range. - Administrative burdens and costs can partly be shared between registrants in the pre-registration process.

แหล่งที่มา :http://europa.eu.int/   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 6:53 PM