แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
เลือกหมวด หรือพิมพ์คำถาม
คำถาม
REACH มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไร

คำตอบ

       ผลกระทบโดยตรง คือ ผู้ผลิตมีภาระและค่าใช้จ่ายในการประเมินความเสี่ยงของสารเคมี ส่วน ผลกระทบโดยอ้อมคือราคาสารเคมีจะเพิ่มขึ้น เพราะผู้ผลิตสารเคมีผลักภาระค่าใช้จ่ายการ ประเมินความเสี่ยงให้แก่ผู้ซื้อ และอาจเลิกการผลิตสารที่มีปริมาณการผลิตน้อยโดยเฉพาะสาร อันตรายมาก เช่น สารที่ใช้ในการทำเลนส์หรือแก้วชนิดพิเศษเนื่องจากไม่คุ้มทุนที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยง อุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะต้องใช้สารเคมีมากชนิดแต่ปริมาณน้อย

แหล่งที่มา :   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 6:53 PM