แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
เลือกหมวด หรือพิมพ์คำถาม
คำถาม
How to distinguish between intended and accidental release of a substance from an article?

คำตอบ

       As a general rule, intended release relates to the function or quality of an article. The release of substances from articles is considered “intended” when it is essential for the end use function or “adds value” to the article. Example: Release of perfume from a perfumed eraser (function = to erase, added value / function for convenience = quality of smelling good). A release is not considered to be intended in the following cases: ● A release occurs during removal of ‘impurities’ from a semi-finished or finished article during its production process. Example: A size is added to a fabric to improve its process ability. Sizes are released during further wet processing of the textile. ● A release occurs during use or maintenance of the article and is meant to improve the product quality in a wide sense or the safety as a side effect but the released substances do not contribute to the function of the article. Example: Washing of clothes by the consumer where remnants of different chemicals (dye, softener, starch etc.) from processing are removed over some washing cycles. ● A release of substances is an unavoidable side-effect of the functioning of the article. Examples: wear and tear of materials under conditions with high friction, e.g. break linings, tyres. ● A release of substances formed in a chemical reaction is an unavoidable side-effect of the functioning of the article Examples: ozone released from copy machines. ● A release is incidental or caused by undue use. This also includes any form of misuse and inappropriate use which is not in accordance with the use instructions or functionality, even if it could have been anticipated Examples: release of substances from a thermometer which drops and breaks. For further details please consult the Guidance on Requirements for Substances in Articles.

แหล่งที่มา :ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 6:53 PM