แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
เลือกหมวด หรือพิมพ์คำถาม
คำถาม
Do I have to register chemically surface treated substances?

คำตอบ

       The surface treatment of a substance is a “two dimensional” modification of macroscopic particles. A “two dimensional” modification means a chemical reaction between the functional groups only on the surface of a macroscopic particle with a substance which is called a surface treating substance. By this definition it becomes clear that this kind of modification means a reaction of only a minor part (surface) of a macroscopic particle with the surface treating substance, i.e. most of the macroscopic particle is unmodified. Therefore a chemically surface treated substance cannot be regarded as a preparation nor be defined by the criteria of the "Guidance for identification and naming of substances under REACH". With the same reasoning, a chemically surface treated substance could not be reported for EINECS nor be notified according to Directive 67/548/EEC because it was covered by the separate EINECS entries of both the basis substance (macroscopic particle) and the surface treating substance. Taking this decision up under REACH means a consequent continuation of former decisions. Using the same line of arguments, chemically surface treated substances should not be registered as such under REACH, but the following requirements should be fulfilled: 1. Registration of the basis substance (macroscopic particle) 2. Registration of the surface treating substance 3. Description of the use “surface treatment” in the registration dossier of the surface treating substance and in the registration dossier of the basis substance 4. Any specific hazards or risks of the surface treated substance should be appropriately covered by the classification and labelling and by the chemicals safety assessment and resulting exposure scenarios.

แหล่งที่มา :ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 6:53 PM