แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
เลือกหมวด หรือพิมพ์คำถาม
คำถามที่ 1 - 25 จากทั้งหมด 44 คำถาม
ลำดับ
หัวข้อคำถาม
1
How much will REACH cost?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
2
How will REACH complement other EU legislation?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
3
How will REACH promote innovation and development of safer substitutes?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
4
How will registration under REACH work?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
5
If a substance is registered/evaluated/authorised can it then be used in any field of application?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
6
Is the REACH proposal WTO compatible?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
7
What are the main benefits of REACH?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
8
What changes has been made following the Internet consultation?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
9
What consultation has taken place before adoption?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
10
What impact will REACH have on SMEs?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
11
What international initiatives exist on chemicals safety?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
12
What is authorisation, and which types of chemicals will require authorisation?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
13
What is evaluation?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
14
What is the difference between REACH and the present system of chemicals management?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
15
What is the legal base of the new policy?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
16
What will be the role of public authorities in the Member States under REACH?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
17
What will be the role of the Commission?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
18
What will be the role of the new Chemicals Agency?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
19
Where can the proposals be found?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
20
Which issues were raised during the Internet consultation?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
21
Which responsibilities will industry shoulder under REACH?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
22
Who has commented during the Internet consultation?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
23
Will all chemicals on the market have to be registered, evaluated and authorised?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
24
Will any chemicals be excluded from REACH?
ที่มา :  http://europa.eu.int/
25
Will articles that contain chemicals be labelled?
ที่มา :  http://europa.eu.int/


หน้าที่    1 | 2  


   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 6:53 PM