แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
เลือกหมวด หรือพิมพ์คำถาม
คำถามที่ 26 - 44 จากทั้งหมด 44 คำถาม
ลำดับ
หัวข้อคำถาม
26
Are there registration obligations for manufacturers and importers of natural polymers that have not been chemically modified?
ที่มา :  ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06
27
Are there registration obligations for manufacturers and importers of natural polymers that have been chemically modified?5
ที่มา :  ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06
28
Can an only representative represent more than one company?
ที่มา :  ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06
29
Do I have to register chemically surface treated substances?
ที่มา :  ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06
30
Do I have to register substances used in medicinal products?
ที่มา :  ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06
31
For how long is it allowed to sell phase-in substances from stock without registration?
ที่มา :  ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06
32
How do I calculate the tonnage?
ที่มา :  ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06
33
How to distinguish between intended and accidental release of a substance from an article?
ที่มา :  ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06
34
How will registration under REACH work?
ที่มา :  www.delcyp.cec.eu.int
35
How will registration work under REACH?
ที่มา :  www.foe.co.uk
36
Is there a special procedure to establish an only representative?
ที่มา :  ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06
37
REACH มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไร
ที่มา :  
38
What does the present draft legislation require?
ที่มา :  http://www.mmta.co.uk/
39
What is meant by the “sufficient background” of an only representative?
ที่มา :  ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06
40
What is REACH?
ที่มา :  www.foe.co.uk
41
What is REACH?
ที่มา :  www. panda.org
42
Who can appoint an only representative?
ที่มา :  ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06
43
Who can be appointed as an only representative?
ที่มา :  ECHA_FAQ_version 2.3_2008-11-06
44
Will each registration require testing?
ที่มา :  www.delcyp.cec.eu.int


หน้าที่    1 | 2  


   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 6:53 PM