แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
เลือกหมวด หรือชื่อคำศัพท์ที่ต้องการ
ลำดับที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับ
รายชื่อคำศัพท์
1
Acute toxicity
ความหมาย : Damage (fatal or not fatal), resulting from (continuous or interrupted) exposure to a substance or a mixture of different substances over a time period which is shorter than a generation of the affected organisms (from minutes to several days). Normally the duration of environment-related acute test systems remains under 96h.
ที่มา : http://www.panda.org/
ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
2
Agency
ความหมาย : A central Agency will be in charge of the day-to-day management of REACH. Likely to be based in Helsinki.
ที่มา : http://www.chemical.org.uk/reg_issues_reach_faq.asp
ประเภท : นิยามศัพท์ Reach
3
Aldrin
ความหมาย : An obsolete organo-chlorine insecticide- classified as a POP.
ที่มา : http://www.wwf.org.uk/
ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
4
Allergenic
ความหมาย : Anything (a chemical or otherwise) able to cause an allergic reaction
ที่มา : http://www.wwf.org.uk/
ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
5
Anaerobic degradability
ความหมาย : Degradation of a substance taking place with very low oxygen concentrations (lack). Anaerobic degradability provides for conclusions on the behaviour of substances in sewage plants (sludge) or sediments.
ที่มา : http://www.panda.org/
ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
6
Animal testing
ความหมาย : Testing carried out on research animals, mainly mice and rats, in order to predict the potential effects of a substance in humans or animals.
ที่มา : http://www.chemical.org.uk/reg_issues_reach_faq.asp
ประเภท : นิยามศัพท์ Reach
7
Article
ความหมาย : an object composed of one or more substances or preparations which during production is given a specific shape, surface or design determining its end use function to a greater degree than its chemical composition.
ที่มา : http://www.eurocommerce.be/
ประเภท : นิยามศัพท์ Reach
8
Bioaccumulation
ความหมาย : The uptake of substances from the environment, and their concentration and retention by organisms, e.g. in fatty tissues.
ที่มา : http://64.233.179.104/
ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
9
Bioaccumulation
ความหมาย : Accumulation of a substance in an organism resulting in concentrations in the organisms exceeding those in the medium in which it lives. Bioaccumulation covers the taking up of the substance from the surrounding medium (bioconcentration) and via food biomagnification).
ที่มา : http://www.panda.org/
ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
10
Bioaccumulative
ความหมาย : Having the property of building-up in living things.
ที่มา : http://www.wwf.org.uk/
ประเภท : ศัพท์ทั่วไป

หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  


   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 6:52 PM