แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
เลือกหมวด พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
เอกสารที่พบ 1 - 20 จากทั้งหมด 72 เรื่อง
ลำดับ
ชื่อไฟล์นำเสนอ (PowerPoint)
1
P2 Framework and Sustainable Futures : Desinging / Selecting Safer Chemicals
ดู Fulltext
2
A EU regulatory framework for managing consumer product risks
ดู Fulltext
3
Business Competitiveness for Surviving Eco-Design Globalization
ดู Fulltext
4
Campaigning and collaborating on REACH in Europe .
ดู Fulltext
5
Chemical Policy in the European Union
ดู Fulltext
6
Chemical Safety Report (CSR) Content, tonnage triggers, assessment
ดู Fulltext
7
Chemicals Industry Scenarios
ดู Fulltext
8
Closing the product loop: How Europe is grappling with waste
ดู Fulltext
9
Computational Toxicity and QSAR
ดู Fulltext
10
Data collection needs for hazard and risk assessment of chemical substances.
ดู Fulltext
11
Development of a Guidance Document on Information Requirements under REACH (REACH Implementation Project 3.3)
ดู Fulltext
12
ECB support to the new EU chemicals policy and REACH progress
ดู Fulltext
13
EU Chemicals Policy ReformFrom Emotions to Facts REACH Pilot Testing Experience from North-Rhine Westphalia (Germany)
ดู Fulltext
14
EU EHS legislative Developments REACH International Cooperation
ดู Fulltext
15
European Information System on “Risks from chemicals released from consumer products/articles” “EIS-ChemRisks
ดู Fulltext
16
Examples of Exposure Scenarios including Risk Management Measures. Based on RIP 3.2 and a project in the scope of ‘VASt’
ดู Fulltext
17
FIT for REACH Service oriented business strategies – will they be boosted by REACH?
ดู Fulltext
18
FIT for REACH Service oriented business strategies – will they be boosted by REACH?
ดู Fulltext
19
GHS Implementation in the EU.
ดู Fulltext
20
Global regulation of the semiconductor industry
ดู Fulltext


หน้าที่    1 | 2 | 3 | 4  


   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 6:49 PM