แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
เลือกหมวด พิมพ์คำที่ต้องการ
คำย่อที่พบ 1 - 20 จากทั้งหมด 43 คำ
ลำดับ
คำย่อ
1
BAT
ที่มา :  http://www.panda.org/downloads/toxics/balticreport.pdf
          

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
2
BCF
ที่มา :  http://www.panda.org/downloads/toxics/balticreport.pdf
          

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
3
BMI
ที่มา :  http://www.wwf.org.uk/chemicals/glossary.asp
          

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
4
CMR
ที่มา :  REACH Navigator - Glossary
          

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
5
COM Documents.
ที่มา :  Glossary of The European Union and European Communities, University of
           Aberdeen

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
6
CSA
ที่มา :  http://www.rhein-neckar.ihk24.de/MAIHK24/MAIHK24/produktmarken/innovat
          ion/Anlagen/REACHBericht_Engl.

ประเภท : ศัพท์ REACH
7
CSR
ที่มา :  http://www.rhein-neckar.ihk24.de/MAIHK24/MAIHK24/produktmarken/innovat
          ion/Anlagen/REACHBericht_Engl.

ประเภท : ศัพท์ REACH
8
DDT
ที่มา :  http://www.wwf.org.uk/chemicals/glossary.asp
          

ประเภท : ชื่อกลุ่มสารเคมี
9
DEHP
ที่มา :  http://www.wwf.org.uk/chemicals/glossary.asp
          

ประเภท : ชื่อกลุ่มสารเคมี
10
EDCs
ที่มา :  http://www.wwf.org.uk/chemicals/glossary.asp
          

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
11
EINECS
ที่มา :  http://www.nickelinstitute.org/index.cfm/ci_id/12919/la_id/1.htm
          

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
12
EINECS
ที่มา :  http://www.rhein-neckar.ihk24.de/MAIHK24/MAIHK24/produktmarken/innovat
          ion/Anlagen/REACHBericht_Engl.

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
13
EINECS
ที่มา :  http://www.panda.org/downloads/toxics/balticreport.pdf
          

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
14
ELINCS
ที่มา :  http://www.nickelinstitute.org/index.cfm/ci_id/12919/la_id/1.htm
          

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
15
ENiESG
ที่มา :  http://www.nickelinstitute.org/index.cfm/ci_id/12919/la_id/1.htm
          

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
16
EU
ที่มา :  http://www.rhein-neckar.ihk24.de/MAIHK24/MAIHK24/produktmarken/innovat
          ion/Anlagen/REACHBericht_Engl.

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
17
HCH
ที่มา :  http://www.wwf.org.uk/chemicals/glossary.asp
          

ประเภท : ชื่อกลุ่มสารเคมี
18
HELCOM
ที่มา :  http://www.panda.org/downloads/toxics/balticreport.pdf
          

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
19
OSPAR
ที่มา :  http://64.233.179.104/search?q=cache:cbnvz3rCOyMJ:www.defra.gov.uk/env
          ironment/chemicals/csf/0911200

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป
20
OSPARCOM
ที่มา :  http://www.panda.org/downloads/toxics/balticreport.pdf
          

ประเภท : ศัพท์ทั่วไป


หน้าที่    1 | 2 | 3  


   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 6:47 PM