แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 

  ข้อมูลที่ 1 ถึง 8 จากที่พบ 8 เรื่อง

ลำดับ
บทความ/ผู้เขียน
1
REACH ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป
โดย : รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
2
REACH เรื่องของใคร ?
โดย : รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
3
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย REACH ระเบียบสารเคมีสหภาพยุโรปที่ผู้ประกอบการไทย (ไม่อยาก) เกี่ยวข้อง
โดย : -
4
ติดตามตามติด REACH ได้อย่างไร
โดย : รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
5
ทำนายความเป็นพิษของสารเคมีโดยวิธีทางการคำนวณ
โดย : สุภา หารหนองบัว, พรทิพย์ บุญศรี และ วราภรณ์ จังธนสมบัติ
6
รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH Update)
โดย : รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
7
สาระและข้อคิดเห็นต่อสมุดปกขาวร่างระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยสารเคมี และข้อเสนอการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดกับอุตสาหกรรมไทย
โดย : วราพรรณ ด่านอุตรา และ รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
8
เอกสารการเตรียมตัวเพื่อรับการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป
โดย : รดาวรรณ ศิลปโภชากุล , หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง , วราพรรณ ด่านอุตรา   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 6:47 PM