แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
เลือกหมวด หรือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ
ลำดับที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
รายชื่อเว็บไซต์
1
American Chemistry Council
แหล่งรวบรวมข้อคิดเห็นขององค์กรอุตสาหกรรมเคมีของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับนโยบายการควบคุม สารเคมีของสหภาพยุโรปและวิธีปฏิบัติของข้อกำหนดต่าง ๆ ของระเบียบ REACH ที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ประเภท : REACH study
2
Centre National de la Recherche Scientifique
แหล่งเรียนรู้เรื่องระเบียบและวิธีปฏิบัติตามข้อกำหนดของระเบียบ REACH ของ Chemical Sciences Department of the French National Centre for Scientific Research (CNRS). ซึ่งง่ายต่อกาศึกษาทำความเข้าใจ เพราะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้อ่านสามารถค้นหาข้อมูลที่อ้างถึงได้สะดวกรวดเร็ว นอกจากเนื้อหาของระเบียบ REACH แล้ว ยังมีข่าวสารรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายสารเคมี และ ระเบียบ REACH บริการด้วย
ประเภท : REACH
3
ChemSec
วิธีการนำเสนอที่กระชับของแหล่งเรียนรู้นี้ จะช่วยให้ท่านมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและระบบการควบคุมกำกับดูแลสารเคมีของกฎหมาย REACH ผลกระทบ และข้อกำหนดของกฎหมายกับประเด็นที่ควรพิจารณา ได้อย่างรวดเร็ว
ประเภท : REACH
4
ECHA
แหล่งเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรกลาง (European Chemical Agency) ซึ่งให้บริการข้อมูลข่าวสารทันสมัยเกี่ยวกับการปรับปรุงเพิ่มเติมและการจัดทำคู่มือแนะนำการดำเนินการตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของกฎหมาย REACH และกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย REACH
ประเภท : REACH
5
eREACH website
แหล่งเรียนรู้ทางไกลสำหรับผู้สนใจเรื่องระเบียบ REACH ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน จัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษา 3 แห่ง คือ DHI, Ökopol และ HSE Consult เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้เรื่อง REACH
ประเภท : REACH
6
EurActiv.com
EurActiv เป็นองค์กรอิสระ ที่มุ่งเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของยุโรป เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกิจการ ต่าง ๆ ของยุโรป EurActiv ได้ติดตามและเสนอข่าวคราวเกี่ยวกับการพิจารณาร่างระเบียบ REACH ของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป รวมทั้งแง่คิด ความเห็นขององค์กรต่าง ๆ รวมทั้งรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสำหรับใช้ติดตามข้อมูลและความคิดเห็นที่ทันสมัยในการปรับปรุงสาระสำคัญของระเบียบ REACH
ประเภท : 
7
European Chemical Industry Council
แหล่งเสนอข่าวสาร และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพิจารณาร่างระเบียบ REACH เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย รวมถึงรายงานการประชุม และการศึกษาผลกระทบของระเบียบ REACH ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ และข้อแนะนำทางเทคนิคในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระเบียบ REACH
ประเภท : Technical guidance
8
Export and import of dangerous chemicals from and into Europe
แหล่งเรียนรู้ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของการนำเข้าและส่งออกสารเคมีอันตรายของสหภาพยุโรป จัดทำโดย Health and Safety Executive ของสหราชอาณาจักร
ประเภท : Technical guidance
9
Great Lakes Flame Retardants
แหล่งข้อมูลซึ่งใช้ติดตามการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบควบคุมกำกับดูแลสารเคมีของเอเชีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ที่มีผลกระทบต่อการผลิตและใช้สารทนไฟ
ประเภท : Technical guidance
10
International Chemical Secretariat
แหล่งข้อมูลนี้ใช้คิดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและการวิจัยเพื่อรณรงค์ให้มีการบังคับให้ระเบียบ REACH ของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเภท : REACH
11
IPCS INCHEM
IPCS INCHEM เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเป็นอันตรายของสารเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกและมีปนเปื้อนอยู่ในอาหารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลความรู้มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ประเภท : Technical guidance


หน้าที่    1 | 2  


   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 6:45 PM