พิมพ์ชื่อหรือ CAS no. ของสารเคมีที่ต้องการ :  

รายการที่ 1 ถึง 20  จากที่พบ  39 รายการ
ลำดับ
ชื่อสารเคมี/กลุ่ม
CAS number
เงื่อนไขการยกเว้น
1.
1-sorbose 87-79-6
2.
Argon 7440-37-1
3.
Ascorbic aicd 50-81-7
4.
Calcium pantothenate, D-form 137-08-6
5.
Carbon dioxide 124-38-9
6.
Cellulose Pulp 65996-61-4
7.
Dextrin 9004-53-9
8.
D-glucitol 50-70-4
9.
D-glucitol 50-7-4
10.
D-glucitol monostearate 26836-47-5
11.
DL-methionine 59-51-8
12.
Fatty acides, coco, Me esters 61788-59-8
13.
Fructose 57-48-7 Annex IV
14.
Galactose 59-23-4
15.
Galactose 59-23-4
16.
Glucose 50-99-7
17.
Glycerides, C10-18 85665-33-4
18.
Glycerides, C16-18 and C18-unsaturated. 67701-30-8 This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl glyceride and SDA Reporting Number: 11-001-00.
19.
Glycerides, tallow mono-, di- and tri-,hydrogenated 68308-54-3
20.
Glycerine, C16-18 and C 18 unsaturated, mono- and di- 68424-61-3 This substance is identified by SDA substance name: C16 - C 18 and C 18 unsaturated alkyl and C 16 - C 18 and C 18 unsaturated dialkyl glyceride and SDA Reporting Number: 11-002-00

หน้าที่    1 | 2  

   
สาระเกี่ยวกับ REACH
กระบวนการของกฏหมาย REACH
ข้อกำหนดของกฏหมาย REACH
เครื่องมือดำเนินการ REACH
กิจกรรม REACH ในประเทศไทย
นิยามศัพท์ REACH
สารที่อยู่ในข่ายไม่ต้องจดทะเบียน
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
เอกสารการประชุมและสัมมนา
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
สารบบแหล่งสารนิเทศสารเคมี 
ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ REACH

       ชุดความรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและข้อกำหนด ของกฏหมาย REACH ข้อความที่ปรากฏในชุดความรู้ เป็นความพยายามของผู้จัดทำที่จะสื่อสาร สาระและประเด็นสำคัญของกฏหมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ บางส่วนของสาระที่นำเสนอ เป็นการตีความสาระของกฏหมาย ซึ่งไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงในเชิงกฏหมายได้ หากต้องการอ้างอิงโปรดตรวจสอบรายละเอียด จากต้นฉบับของกฏหมาย
Reach Information site
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2354 3792
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:49 PM