เลือกประเภทคู่มือ : หรือ
พิมพ์ชื่อคู่มือ :  

รายการที่ 1 ถึง 28  จากที่พบ  28 รายการ
ลำดับ
ชื่อคู่มือ
1.
Guidance on registration
2.
Guidance on pre-registration
3.
Guidance on data sharing
4.
Guidance for intermediates
5.
Guidance on polymers
6.
Guidance on PPORD
7.
Guidance on C&L notification
8.
Guidance for articles
9.
Guidance for Downstream Users
10.
Guidance on authorization application
11.
Confirmation of Strictly Controlled Conditions for Intermediates under REACH: Supporting guidance on the extent of documentation required
12.
Working together in SIEF
13.
Registration data and dossier handling
14.
Guidance in a nutshell on substances in articles
15.
Guidance for Annex V Exemptions from the obligation to register
16.
Messages to communicate in the supply chain on extended SDS for substances II
17.
Guidance on evaluation
18.
Guidance on Annex XV for C&L
19.
Guidance oh identification of SVHC
20.
Guidance on Annex XIV inclusion
21.
Guidance on Annex XV for restrictions
22.
Guidance on substance identification
23.
Guidance on classification, packaging and labelling
24.
Guidance on information requirements and chemical safety assessment
25.
Guidance on Socio-Economic Analysis - Restrictions
26.
Guidance on priority setting for evaluation
27.
Guidance on IUCLID
28.
Questions & Answers on Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

หน้าที่    1  

   
สาระเกี่ยวกับ REACH
กระบวนการของกฏหมาย REACH
ข้อกำหนดของกฏหมาย REACH
เครื่องมือดำเนินการ REACH
กิจกรรม REACH ในประเทศไทย
นิยามศัพท์ REACH
สารที่อยู่ในข่ายไม่ต้องจดทะเบียน
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
เอกสารการประชุมและสัมมนา
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
สารบบแหล่งสารนิเทศสารเคมี 
ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ REACH

       ชุดความรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและข้อกำหนด ของกฏหมาย REACH ข้อความที่ปรากฏในชุดความรู้ เป็นความพยายามของผู้จัดทำที่จะสื่อสาร สาระและประเด็นสำคัญของกฏหมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ บางส่วนของสาระที่นำเสนอ เป็นการตีความสาระของกฏหมาย ซึ่งไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงในเชิงกฏหมายได้ หากต้องการอ้างอิงโปรดตรวจสอบรายละเอียด จากต้นฉบับของกฏหมาย
Reach Information site
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net
   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2354 3792
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 6:36 PM