คลิกที่
เพื่อดูรายการเอกสารประกอบการสัมมนา
  เพื่ออ่านเอกสารฉบับเต็ม

รายชื่อการประชุมและสัมมนา
รายการที่ 1 ถึง 6 จากที่พบ 6 รายการ
ลำดับ
การประชุมสัมมนา
 
1.
REACH ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา
วันที่ 30 สิงหาคม 2548 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดูเอกสารประกอบ
2.
REACH ระเบียบสารเคมีสหภาพยุโรปที่ผู้ประกอบการไทย(ไม่อยาก) เกี่ยวข้อง
วันที่ 23 มกราคม 2550 ณ โรงแรมเอเชีย
ดูเอกสารประกอบ
3.
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ REACH สำหรับผู้ประกอบการไทย
วันที่ 14 กันยายน 2550 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
ดูเอกสารประกอบ
4.
ระเบียบ REACH มาแล้ว! ผู้ประกอบการไทยจะทำอย่างไรดี
วันที่ 31 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
ดูเอกสารประกอบ
5.
4 เดือนสุดท้าย โอกาสของผู้ประกอบการไทย เข้าตลาด EU
วันที่ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
ดูเอกสารประกอบ
6.
กฎหมาย REACH ไม่รู้ ไม่รอดแน่
วันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
ดูเอกสารประกอบ

หน้าที่    1  
เรื่อง : REACH ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา
ลำดับ
ชื่อเอกสารประกอบการสัมมนา
 
1.
การเตรียมตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อลดผลกระทบของระเบียบ REACH
พีรพร พละพลีวัลย์
2.
GLP & Quality Assurance
หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
3.
ระเบียบ REACH และแหล่งเรียนรู้ REACH WATCH
รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
4.
ระเบียบว่าด้วยการจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ
สุปราณี จงดีไพศาล
อ่านเอกสารฉบับเต็ม

   
สาระเกี่ยวกับ REACH
กระบวนการของกฏหมาย REACH
ข้อกำหนดของกฏหมาย REACH
เครื่องมือดำเนินการ REACH
กิจกรรม REACH ในประเทศไทย
นิยามศัพท์ REACH
สารที่อยู่ในข่ายไม่ต้องจดทะเบียน
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
เอกสารการประชุมและสัมมนา
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
สารบบแหล่งสารนิเทศสารเคมี 
ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ REACH

       ชุดความรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาระและข้อกำหนด ของกฏหมาย REACH ข้อความที่ปรากฏในชุดความรู้ เป็นความพยายามของผู้จัดทำที่จะสื่อสาร สาระและประเด็นสำคัญของกฏหมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ บางส่วนของสาระที่นำเสนอ เป็นการตีความสาระของกฏหมาย ซึ่งไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงในเชิงกฏหมายได้ หากต้องการอ้างอิงโปรดตรวจสอบรายละเอียด จากต้นฉบับของกฏหมาย
Reach Information site
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2354 3792
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, July 25, 2011 5:47 PM