รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Agroindustry waste ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
ขยะอาหาร...สู่เทคโนโลยีการผลิตยางรถ
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Turning food waste into manufacturing tires
ผู้แต่ง :
แหล่งข้อมูล :
The rubber international 19(4) 2017 : 48-49
บทคัดย่อ (ไทย) :
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นการนำขยะอาหารมาใช้ทดแทนสารฟิลเลอร์จากปิโตรเลียมซึ่งใช้ในการผลิตยางรถมานานกว่าศตวรรษ และในเร็ว ๆ นี้ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางรถโดยนำเอาขยะอาหาร ได้แก่ เปลือกไข่และเปลือกมะเขือเทศมาทดแทนวัสดุที่ใช้ในการผลิตบางส่วนและทำการทดสอบยางรถที่ทำจากฟิลเลอร์ชนิดใหม่นี้พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม โดยเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร สำหรับเทคโนโลยีนี้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไข 3 ปัญหา ได้แก่ มีส่วนช่วยให้การผลิตยางรถเป็นไปอย่างยั่งยืน ลดการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ และกำจัดขยะอาหารจากชุมชน จากการผลิตยางรถนั้น ประมาณ 30% ของยางรถคือวัสดุคาร์บอนแบล็ค (carbon black) ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ยางรถมีสีดำ โดยวัสดุนี้มีสมบัติช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น แต่ราคาจะผันแปรขึ้นอยู่กับราคาของปิโตรเลียม ดังนั้น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นักวิจัยจึงได้คิดค้นนำเปลือกไข่และเปลือกมะเขือเทศซึ่งเป็นขยะอาหารที่เหลือทิ้งจากการบริโภคมาใช้กับเทคโนโลยีการผลิตยางรถ โดยทั้งเปลือกไข่และเปลือกมะเขือเทศต่างเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีปริมาณมาก เนื่องจากคนอเมริกันนิยมบริโภคไข่และผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ เช่น ซอสมะเขือเทศอยู่แล้ว เมื่อนำเปลือกไข่บดและเปลือกมะเขือเทศมาทดแทนการใช้วัสดุคาร์บอนแบล็คบางส่วนพบว่า มีผลส่งเสริมกัน (synergistic effect) ให้ยางรถมีความแข็งแรงแต่ยังคงมีความยืดหยุ่นด้วย แต่ยางรถที่ได้จะมีสีออกน้ำตาลแดง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณของเปลือกไข่และเปลือกมะเขือเทศที่นำมาใช้


#ขยะอาหาร #ยางรถ #เปลือกไข่ #เปลือกมะเขือเทศ #คาร์บอนแบล็ค #วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหาร #foodwaste #tires #eggshells #tomatopeels #carbonblack

บทคัดย่อ (Eng) :
ประเภทเอกสาร :
Journal


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ