รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Agricultural Waste ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
กรรมวิธีเตรียมวานิลลินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยวิธีทางเคมี
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Process for the preparation of vanillin from agricultural waste
ผู้ประดิษฐ์ :
Borthakur, Naleen (Jorhat, IN)
เลขที่สิทธิบัตร :
US 7,399,889
บทคัดย่อ (ไทย) :
กระบวนการเตรียมวานิลลิน (Vanillin) จากฟางข้าวด้วยการออกซิเดชันเฟรูเลต (Ferulate) ในฟางข้าว โดยใช้สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารออกซิไดซ์ น้ำเป็นตัวทำละลาย และตัวเร่งปฏิกิริยอนินทรีย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนได้อีก ซึ่งวิธีผลิตวานิลลินจากฟางข้าวนี้เป็นวิธีทางเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีข้อดีกว่าการสกัดจากต้นวานิลาและวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างฟางข้าว
#สิทธิบัตร #วานิลลิน #เฟรูเลต #ฟางข้าว #การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร #สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม #ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

#patent #Vanillin #Ferulate #RiceStraw #AgriculturalWaste #GreenChemicals #HydrogenPeroxide
บทคัดย่อ (Eng) :
The present invention provides a process for the preparation of Vanillin (4-hydroxy-3-methoxy benzaldehyde) by a single-step oxidation of ferulate moiety of rice straw, a renewable agricultural waste. This is a chemical method where vanillin is produced from a renewable resource in a single-step using a green oxidizing reagent and green solvent. Apart from that the water and the inorganic compounds can be recycled.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ