รายละเอียด
 
ชนิดวัสดุ Recycle : [ Paper ]
ชื่อเรื่อง (ไทย) :
ระบบ กระบวนการ และกรรมวิธีรีไซเคิลวัสดุกระดาษที่ใช้ในงานบริการอาหารของร้านอาหารจานด่วน
อ่านบทความฉบับเต็ม
ชื่อเรื่อง (Eng) :
Waste recycling systems, processes, and methods
ผู้ประดิษฐ์ :
David Borowski US), William Huddleston (US), Benjamin A. Thorp (US)
เลขที่สิทธิบัตร :
US 9,098,884
บทคัดย่อ (ไทย) :
ระบบ กระบวนการ และกรรมวิธีเก็บรวบรวมและจัดการวัสดุเครื่องใช้ประเภทกระดาษที่ใช้ในงานบริการอาหารของร้านอาหารจานด่วน เช่น ถ้วยกระดาษ จานกระดาษ เพื่อรีไซเคิลเป็นวัสดุเส้นใยซึ่งเหมาะสมสำหรับนำไปผลิตกระดาษและกระดาษแข็งที่ใช้กับอาหารได้ ส่วนฟิล์มที่เคลือบบนกระดาษเพื่อกันน้ำสามารถนำไปใช้ในการผลิตพลังงาน การจัดเก็บรวบรวมขยะรวมถึงภาชนะที่ใช้เก็บรวมรวมจานกระดาษ ถ้วยกระดาษใช้แล้ว การติดป้ายเพื่อแยกประเภทขยะและสะดวกต่อการจัดการ การแยกน้ำและของเหลวที่ปนเปื้อน การใช้วิธีเชิงกลเพื่อลดปริมาตร การฆ่าเชื้อ การแยกเส้นใยเซลลูโลสเพื่อนำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ ทั้งนี้ การจัดการขยะจะมีประสิทธิภาพเมื่อมีการแยกประเภทขยะตั้งแต่ต้นทางในร้านอาหารจานด่วนโดยผู้บริโภคเอง
บทคัดย่อ (Eng) :
The present invention refers to a system, process, and method of collecting, handling and processing paperboard based fast food service items for the production of pulp suitable for reuse into paper or paperboard and the contemporaneous recovery of the waterproofing film for the production of energy.
ประเภทเอกสาร :
Patent


ย้อนกลับ       

 


Download Acrobat Reader

This site is copyright @ 2015 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปรับปรุง : Sunday May 13, 2018 9:31 AM
สถิติจาก truehits.net

กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ