ผลการประกวดเว็บไซด์
 
 
พระราชกรณียกิจพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย
 
         
  รางวัลยอดเยี่ยมที่ 1 
     
คลิกที่นี้
     
โรงเรียนปทุมคงคา
 
                         1.นาย ปรมินทร์     อินโสม  
                         2.นาย ภุมินทร์      วิจิตรชัยศิลป์  
                         3.ด.ช. ไพสิฐ         สายทอง  
อาจารย์ที่ปรึกษา
น.ส นิพา ตรีเสถียรไพศาล
 
         
  รางวัลยอดเยี่ยมที่ 2  
     
คลิกที่นี้
     
ทีม Zion
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
 
                         1.นาย สิริศักดิ์       จรูญโรจน์วงศ์  
                         2.นาย ภาสกร        บวรฤทธิ์เดช  
                         3.นาย นิติทัศน์      เกิดพรธรรม  
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางวราภรณ์ วิมลกาญจนา
 
     
         
  รางวัลยอดเยี่ยมที่ 3  
     
คลิกที่นี้
     
โรงเรียนนนทรีวิทยา
 
                         1.นาย พรชัย         กล่อมสูงเนิน  
                         2.นาย เศรฐวุฒิ      กังวานสกล  
                         3.น.ส. ศิริรักษ์       นาลา  
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย ประกฤต อัจฉริยสีทอง