พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
 


** หากท่านไม่สามารถมองเห็นหน้าเอกสารที่เป็น Flash กรุณาดาวน์โหลด FlashPlayer ก่อนครับ **


 
 

 พระนาม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระนามเต็ม 
สมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ วิสุทธสมมติเทพยพงศ์วงษาดิศวรกระษัตริย์ วรขัติยราชนิกโรดมจาตุรันบรมมหาจักรพรรดิราชสังกายบรมธรรมิกมหาราชาธิราช
บรมนารถบพิตรพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนามเดิม มงกุฎ
พระราชสมภพ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๓๔๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นพระราชบุตรองค์ที่ ๔๓ และเป็นลำดับที่ ๒ ในสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์
เสวยราชสมบัต เมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีกุน ยังเป็นโทศก พุทธศักราช ๒๓๙๔  รวมสิริดำรงราชสมบัติ ๑๗ ปี
พระราชโอรส-ราชธิดา รวมทั้งสิ้น ๘๒ พระองค์

ทรงสวรรคต
เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรง เวลาทุ่มเศษตรงกับวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑รวมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
วัดประจำรัชกาล วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร

กลับสู่ด้านบน
 
ขนาดของหน้าเอกสารปรับขนาดพอดีที่ ขนาดจอ1024*768 32bits