• หน้าแรก
• พระราชประวัติ
• พระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยี
   - ที่มาของเทคโนโลยีไทย
   - ศิลปะและวัฒนธรรม
   -
เทคโนโลยีสารสนเทศ
   -
การศึกษา
   -
การแพทย์และสาธารณสุข
   -
การสื่อสารและคมนาคม
   -
พลังงาน
   -
สิ่งแวดล้อม
   -
การเกษตร
   - การบริหารจัดการน้ำ
• เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและองค์พระสยามเทวาธิราชช่วยดลบันดาลและอำนวยพรให้พระองค์ทรงมีความสุข พระเกษมสำราญและมีพระพลานามัยสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญและร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน


ความจริงคือ ผมรักพระองค์ และความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกคือ พระองค์ทรงรักเรา เพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเองที่ทำให้ความรักของผมมีค่า ณ ตรงนี้ ณ แผ่นดินนี้ ผมขอคุกเข่าลงประนมมือ แหงนหน้ามองท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลดังพระบารมีของพระองค์ พร้อมตะโกนออกมาดังๆ ว่า ขอบคุณครับพ่อ


น้อมเกล้าถวายพระพร ขอให้สุขภาพพระวรกายของพระองศ์ทรงแข็งแรงเป็นที่พึ่งและเป็นมิ่งขวัญของประชาชนทุกหมู่เหล่าตราบกาลนานเทอญ ผมรักพระองค์ท่านครับ


ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นที่พึ่งที่ระลึกแห่งครอบครัวข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงแบบอย่างที่ดีเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตและเป็นแนวทางในการอบรมสั่งสอนลูกให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประชาชนที่ดีทั้งต่อสยามประเทศและสังคมโลก ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานว่าจะประพฤติประปฏิบัติตนและสั่งสอนเลี้ยงดูบุตรสาวให้ดำเนินตามหลักธรรมตามรอยพระยุคบาท 10 ประการที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้ดูเป็นเยี่ยงอย่างมาเป็นเวลาช้านาน  เพื่อจะเป็นประชาชนที่พระองค์ทรงภูมิใจที่น้อมนำจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงาน  ภูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ที่มีทั้งพระพุทธศาสนาและพระเจ้าแผ่นดินที่ประเสริฐยิ่งอย่างหาใดเทียบมิได้แล้ว   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
 
       ในปีมหามงคลแห่งการฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ นั้น ปวงชนชาวไทยต่างปลื้มปิติยินดีจึงพากันน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์ ด้วยพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ทางผู้จัดทำเว็บนี้จึงได้รวบรวมเกี่ยวกับการรวบรวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่วิจัยและพัฒนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือที่เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์เป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย  
 
 
   
ข่าวและกิจกรรม
กษัตริย์สเปนถวายเครื่องราชฯล้ำค่าแด่ “ในหลวง”
สมเด็จพระราชินีโซเฟีย แห่งสเปน กำลังมีพระราชดำรัสกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ชื่อว่า โตยซอน เด โอโร (ขนแกะทองคำ) แด่พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
“พล.อ.เปรม” ชี้เศรษฐกิจพอเพียงแก้จนได้ ยูเอ็นยกเป็นแสงสว่างแห่งโลกาภิวัตน์
ประธานองคมนตรี ระบุทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทันสมัยไม่โบราณ ช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้ แต่ปฏิเสธที่จะพูดเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบัน
ม.เชียงใหม่ ถวายปริญญา 14 สาขาแด่ “ในหลวง”
ประธานฟีฟ่า ร่วมถวายพระพร “ในหลวง”
สมพระเกียรติ...พระราชอาคันตุกะ กับขบวนพระราชพาหนะในงานฉลองครองราชย์ 60 ปี
ยอดผู้ชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 17 วัน 6 ล้านคน
สุดอลังการพลุไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ครองราชย์ 60 ปี ที่เมืองทองธานี