กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 248
ลำดับ
     EPA Method no.
 ชื่อสารเคมี/วิธีทดสอบ
1 - 1, 1, 1 - Trichloroethane
2 - 1, 2 - Dichloropropane
3 - 1, 2, 4, 5 – Tetrachlorobenzene
4 Method 613 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin
5 - 2-Ethylhexanoic acid
6 - 2-Ethylhexanol
7 - 2-Mercaptobenzothiazole
8 Method 603 Acrolein and acrylonitrile
9 - Algae acute toxicity test, Freshwater
10 - Algae acute toxicity test, Freshwater and marine
11 - Algal acute toxicity test
12 Method 311 Analysis of hazardous air polluant compounds in paints and coatings by direct injection into a gas chromatograph
13 - Anthraquinone
14 - Asbestos in bulk insulation samples, Interim method of the determination of
15 Method 2 Automated method test for lead in gasoline by atomic absorption Spectrometry
16 - Avian acute oral toxicity test
17 - Avian dietary toxicity test
18 - Bacteria DNA damage or repair tests, Differential growth inhibition of repair proficient and repair deficient bacteria :
19 Method 625 Base/Neutrals and acids
20 Method 605 Benzidines

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   อ่านต่อ   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
   
ศัพท์บัญญัติ
 
ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
 
ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 7:30 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร