กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน

 
เลือกหมวด หรือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ
ลำดับที่ 34 - 44 จากทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับ
รายชื่อเว็บไซต์
34
Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN )

ประเภท : standard
35
europa.eu.int (COMMISSION REGULATION EC No 2073/2005)
เป็นกฎระเบียบของประชาคมยุโรป (EU) กำหนด microorganisms ในอาหาร โดยมีรหัสหมายเลข และชื่อเรื่อง ดังนี้ : COMMISSION REGULATION (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs ให้ข้อมูลฉบับเต็มในรูป PDF
ประเภท : 
36
Food and Drug Administration (USFDA)
สามารถค้นข้อมูลทางด้านกฎระเบียบที่กำหนดโดย USFDA ได้จาก website นี้ ( Full-text )
ประเภท : standard
37
http://www.fostat.org (food contact materials - Food packaging)
เป็น Presentation (Power Point.) ทางด้าน food contact materials ของ บรรจุภัณฑ์อาหาร (Food packaging) ของกลุ่มประชาคมยุโรป (EU)
ประเภท : 
38
39
40
Japanese Standards Association (JSA) ; (JIS Standards)
เป็นเว็บของหน่วยงาน Japanese Standards Association (JSA) สามารถตรวจสอบและค้นหามาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standards) ของประเทศญี่ปุ่นได้
ประเภท : standard
41
Mil - Military Standard (DoD)

ประเภท : standard
42
Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
OSHA เป็นองค์กรที่กำหนดกฎระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Full-text)
ประเภท : standard
43
44
Standards Association of Australia (AS)

ประเภท : standard


   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
  สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Saturday, August 10, 2013 0:28 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร