กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์ชื่อหนังสือ หรือผู้แต่งที่ต้องการ
ลำดับที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับ
รายชื่อหนังสือ
1
Std./ASTM/Sect.0-15/V.1-82/2015
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2015 ( Annual Book of ASTM Standards 2015) ( 82 Volumes)
โดย .. American Society for Testing and Materials (ASTM) 
2
Std./ASTM/Sect.0-15/V.1-83/2016
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2016 ( Annual Book of ASTM Standards 2016) ( 83 Volumes)
โดย .. American Society for Testing and Materials (ASTM) 
3
Std./ASTM/Sect.0-15/V.1-82/2013
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2013 ( Annual Book of ASTM Standards 2013) ( 82 Volumes)
โดย .. American Society for Testing and Materials (ASTM) 
4
Std./ASTM/Sect.0-15/V.1-82/2014
เอกสารมาตรฐาน ASTM 2014 ( Annual Book of ASTM Standards 2014) ( 82 Volumes)
โดย .. American Society for Testing and Materials (ASTM) 
5
Std./AASHTOp/2008
2008 AASHTO Provisional Standards
โดย .. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) 
6
Std. /665.538 /IP /2008 /V.1-2
2008 IP Standard Methods for Analysis and Testing of Petroleum and Related Products and British Standard 2000 Parts (2 vols.)
โดย .. Energy Institute (ชื่อเดิมคือThe Institute of Petroleum ) 
7
Std./JISf/2008/v.1-2
2008 JIS Handbook : Ferrous Materials & Metallurgy (2 vols.)
โดย .. Japanese Standards Association (JSA) 
8
Std./614.84/NFPA/2011/V.1-17, Suppl.1-2, Index
2008 NFPA National Fire Code. The complete set contains the codes, standards, recommended practices and guides. vol. 1-17, Suppl.1-2, Index
โดย .. National Fire Protection Agency. An International Codes and Standards Organization 
9
Std./JISe/2009
2009 JIS Handbook : Metal Surface Teatment
โดย .. Japanese Standards Association (JSA) 
10
Std./JISa/2010
2010 JIS Handbook : Fasteners & Screw Threads
โดย .. Japanese Standards Association (JSA) 
11
Std./JISf/2010/v.1-2
2010 JIS Handbook : Ferous Matrials & Metallurgy (2 vols.)
โดย .. Japanese Standards Association (JSA) 

หน้าที่   1 | 2 | 3 | 4 | 5  

    
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
  สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Saturday, August 10, 2013 0:28 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร