กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

  
 
พิมพ์คำที่ต้องการ : ค้นหาจาก
ลำดับที่ 1 ถึง 31 จากที่พบ 384

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
Acidified low-acid canned foods  ( ดูเพิ่มเติม)
2
Analytical methodology for pH measurement  ( ดูเพิ่มเติม)
3
Amendment and deletions of codex maximum residue limits  ( ดูเพิ่มเติม)
4
Class names and the international numbering system for food additives  ( ดูเพิ่มเติม)
5
Definitions for the purpose of the codex alimentarius  ( ดูเพิ่มเติม)
6
Definitions for the purpose of the codex alimentarius  ( ดูเพิ่มเติม)
7
Definitions for the purpose of the codex alimentarius  ( ดูเพิ่มเติม)
8
Definitions for the purpose of the codex alimentarius  ( ดูเพิ่มเติม)
9
Food additives permitted for use in codex standards  ( ดูเพิ่มเติม)
10
General principles for the use of food additives  ( ดูเพิ่มเติม)
11
General principles for the use of food additives  ( ดูเพิ่มเติม)
12
General principles of the codex alimentarius  ( ดูเพิ่มเติม)
13
General requirements for natural flavourings  ( ดูเพิ่มเติม)
14
Guidelines for the establishment of food additive provisions in commodity standards  ( ดูเพิ่มเติม)
15
Guidelines for date marking of prepackaged foods for the use of codex committees  ( ดูเพิ่มเติม)
16
Guidelines for the salvage of canned foods exposed to adverse conditions  ( ดูเพิ่มเติม)
17
Guidelines on good labolatory practice in pesticide residue analysis  ( ดูเพิ่มเติม)
18
Guidelines on good labolatory practice in pesticide residue analysis  ( ดูเพิ่มเติม)
19
Guidelines on good labolatory practice in pesticide residue analysis  ( ดูเพิ่มเติม)
20
Guidelines on good labolatory practice in pesticide residue analysis  ( ดูเพิ่มเติม)
21
Guidelines procedures to establish microbiological causes of spoilage in low-acid and acidified low-acid canned foods  ( ดูเพิ่มเติม)
22
Inventory of processing aids  ( ดูเพิ่มเติม)
23
List of codex advisory specifications for food additives  ( ดูเพิ่มเติม)
24
List of codex advisory specifications for food additives  ( ดูเพิ่มเติม)
25
List of codex maximum residue limits for pesticide  ( ดูเพิ่มเติม)
26
List of contaminants and their maximum levels in foods  ( ดูเพิ่มเติม)
27
Method of analysis for foods for infants and children  ( ดูเพิ่มเติม)
28
Portion of commodities to which codex maximum residue limits apply and which is analyzed  ( ดูเพิ่มเติม)
29
Portion of commodities to which codex maximum residue limits apply and which is analyzed  ( ดูเพิ่มเติม)
30
Portion of commodities to which codex maximum residue limits apply and which is analyzed  ( ดูเพิ่มเติม)
31
Principle relating to the carry over of food additives into food  ( ดูเพิ่มเติม)
 

หน้า   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  
   

   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 

มอก.มาตรฐานบังคับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
 
ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
 
ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 7:30 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร