กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

  
 
พิมพ์คำที่ต้องการ :
ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง เลข Codex no.
ลำดับที่ 1 ถึง 31 จากที่พบ 384

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
Acidified low-acid canned foods ( ดูเพิ่มเติม)
2
Advisory lists of mineral salts and vitamin compounds for use in foods for infants and children ( ดูเพิ่มเติม)
3
Amendment and deletions of codex maximum residue limits ( ดูเพิ่มเติม)
4
Analytical methodology for pH measurement ( ดูเพิ่มเติม)
5
Arachis oil test ( EVERS ) ( British Standards Institution method ) ( ดูเพิ่มเติม)
6
Class names and the international numbering system for food additives ( ดูเพิ่มเติม)
7
Code of ethics for international trade in food ( ดูเพิ่มเติม)
8
Code of practice for the reduction of aflatoxin B1 in raw materials and supplemental feedingstuffs for milk producing animals ( ดูเพิ่มเติม)
9
Codex general guidelines for the utilization of vegetable protein products (VPP) in foods ( ดูเพิ่มเติม)
10
Codex general guidelines on claims ( ดูเพิ่มเติม)
11
Codex general guidelines on claims ( ดูเพิ่มเติม)
12
Codex general standard for named variety process (ed) cheese and spreadable process(ed) cheese ( ดูเพิ่มเติม)
13
Codex general standard for contaminants and toxins in foods ( ดูเพิ่มเติม)
14
Codex general standard for edible fats and oils not covered by individual standards ( ดูเพิ่มเติม)
15
Codex general standard for irradiated foods ( ดูเพิ่มเติม)
16
Codex general standard for process(ed) cheese and preparations [process(ed) cheese food and process(ed) cheese spread ] ( ดูเพิ่มเติม)
17
Codex general standard for process(ed) cheese and spreadable process(ed) cheese ( ดูเพิ่มเติม)
18
Codex general standard for soy protein products ( ดูเพิ่มเติม)
19
Codex general standard for the labelling of and claims for prepackaged foods for special dietary uses ( ดูเพิ่มเติม)
20
Codex general standard for the labelling of food additives when sold as such ( ดูเพิ่มเติม)
21
Codex general standard for the labelling of prepackaged foods ( ดูเพิ่มเติม)
22
Codex general standard for the labelling of prepackaged foods ( ดูเพิ่มเติม)
23
Codex general standard for the use of dairy terms ( ดูเพิ่มเติม)
24
Codex general standard for vegetable protein products (VPP) ( ดูเพิ่มเติม)
25
Codex general standards for edible fungi and fungus products ( ดูเพิ่มเติม)
26
Codex group standard for cheeses in brine ( ดูเพิ่มเติม)
27
Codex guidelines on nutrition labelling ( ดูเพิ่มเติม)
28
Codex guidelines on nutrition labelling ( ดูเพิ่มเติม)
29
Codex international standard for extra hard grating cheese ( ดูเพิ่มเติม)
30
Codex international individual standard for brie ( ดูเพิ่มเติม)
31
Codex international individual standard for camembert ( ดูเพิ่มเติม)
 

หน้า   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  
   

   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 

มอก.มาตรฐานบังคับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
 
ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
 
ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 7:30 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร