กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์ชื่อแร่ที่ต้องการ  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

  ดูรายชื่อทั้งหมด

 ลำดับที่ 211 ถึง 245 จากที่พบ 895 รายการ

ลำดับ
          ชื่อแร่ภาษาต่างประเทศ
          ชื่อแร่ภาษาไทย
211
copper ทองแดง
212
cordierite คอร์เดียไรต์ [มีความหมายเหมือนกับ dichroite และ iolite]
213
cordylite คอร์ดิไลต์
214
cornetite คอร์เนไทต์
215
cornwallite คอร์นวอลไลต์
216
coronadite คอโรนาไดต์
217
corundum คอรันดัม
218
covellite โคเวลไลต์
219
crandallite แครนดาลไลต์
220
creedite ครีไดต์
221
cristobalite คริสโทบาไลต์
222
crocidolite โครซิโดไลต์
223
crocoite โครคอยต์
224
cryolite ไครโอไลต์
225
cryptomelane คริปทอมีเลน
226
cubanite คิวบาไนต์
227
cumengeite;cumengite คูเมนไจต์
228
cummingtonite คัมมิงโทไนต์
229
cuprite คิวไพรต์
230
cyanite ไซยาไนต์ [มีความหมายเหมือนกับ kyanite]
231
cyanotrichite ไซยาโนทริไคต์
232
cylindrite ไซลินไดรต์
233
cymophane ไซโมเฟน [มีความหมายเหมือนกับ chrysoberyl]
234
danburite แดนบูไรต์
235
darapskite แดแรปสไกต์
236
datolite ดาโทไลต์
237
dawsonite ดอว์ซอไนต์
238
demantoid ดีมันทอยด์
239
diaboleite ไดอะโบลีไอต์
240
diamond เพชร
241
diaspore ไดอะสปอร์
242
dichroite ไดครอยต์ [มีความหมายเหมือนกับ cordierite และ iolite]
243
dickite ดิกไคต์
244
dietzeite ดีต์ไซต์
245
digenite ไดเจไนต์

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  

   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
  สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster

สถิติจาก truehit.net

-- เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการอ้างอิง กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล --

แหล่งข้อมูล : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องศัพท์บัญญัติชื่อแร่
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 134ง (25 ก.ย. 50) หน้า 1 (ท้ายประกาศ 36 หน้า) )

 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Saturday, August 10, 2013 0:28 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร