กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์ชื่อธาตุหรือเลขธาตุที่ต้องการ  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

  ดูรายชื่อทั้งหมด
  เรียงตามลำดับเลขธาตุ

ลำดับที่ 1 ถึง 35 จากที่พบ 111 รายการ

ลำดับ
                     ชื่อธาตุ
      สัญญลักษณ์
        เลขธาตุ
1
Actinium แอกทิเนียม
            Ac
          89
2
Aluminium (Aluminum) อะลูมิเนียม (อะลูมินัม)
            Al
          13
3
Americium อะเมริเซียม
            Am
          95
4
Antimony พลวง
            Sb
          51
5
Argon อาร์กอน
            Ar
          18
6
Arsenic สารหนู
            As
          33
7
Astatine แอสทาทีน
            At
          85
8
Barium แบเรียม
            Ba
          56
9
Berkelium เบอร์คีเลียม
            Bk
          97
10
Beryllium เบริลเลียม
            Be
          4
11
Bismuth บิสมัท
            Bi
          83
12
Bohrium โบห์เรียม
            Bh
          107
13
Boron โบรอน
            B
          5
14
Bromine โบรมีน
            Br
          35
15
Cadmium แคดเมียม
            Cd
          48
16
Caesium (Cesium) ซีเซียม
            Cs
          55
17
Calcium แคลเซียม
            Ca
          20
18
Califormium แคลิฟอร์เนียม
            Cf
          98
19
Carbon คาร์บอน
            C
          6
20
Cerium ซีเรียม
            Ce
          58
21
Chlorine คลอรีน
            Cl
          17
22
Chromium โครเมียม
            Cr
          24
23
Cobalt โคบอลต์
            Co
          27
24
Copper ทองแดง
            Cu
          29
25
Curium คูเรียม
            Cm
          96
26
Darmstadtium ดาร์มสตัดเทียม
            Ds
          110
27
Dubnium ดุบเนียม
            Db
          105
28
Dysprosium ดีสโพรเซียม
            Dy
          66
29
Einsteinium ไอน์สไตเนียม
            Es
          99
30
Erbium เออร์เบียม
            Er
          68
31
Europium ยูโรเพียม
            Eu
          63
32
Fermium เฟอร์เมียม
            Fm
          100
33
Fluorine ฟลูออรีน
            F
          9
34
Francium แฟรนเซียม
            Fr
          87
35
Gadolinium แกโดลิเนียม
            Gd
          64

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4  
        - nonmetal         - metal         - transition metal         - metalloid

   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
  สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster

สถิติจาก truehit.net

-- เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการอ้างอิง กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล --

แหล่งข้อมูล : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 134ง (25 ก.ย. 50) หน้า 2 (ท้ายประกาศ 8 หน้า) )

 


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Saturday, August 10, 2013 0:28 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร