กลับหน้าแรก บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1 - 41 จากทั้งหมด 3827
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
ระบบการบริหารงานคุณภาพ – ข้อกำหนด
2
รายชื่อสารต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2560
3
ระบบการบริหารงานคุณภาพ -หลักการพื้นฐานและคำศัพท์
4
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม – ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
5
อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 1 ไม้ค้ำยันแขน
6
อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 2 ไม้เท้าสามขาหรือมากกว่า
7
กล่องบรรจุชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม
8
มีดผ่าตัดนิ้วล็อก
9
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อลดแรงกระแทกสำหรับใช้ทางการแพทย์
10
ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลนชนิดเคลือบเซรามิกพร้อมพอลิเมอร์ยึดสายไฟฟ้า
11
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วและปริมาณแคดเมียม
12
เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน
13
กระเบื้องเทอร์มอเซตติงพอลิเมอร์
14
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 55 การหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต์
15
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 54 การหาอายุการใช้งานหลังผสมของระบบวัสดุเคลือบหลายส่วนประกอบ
16
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 52 การประเมินความทนสภาพลมฟ้าอากาศธรรมชาติของวัสดุเคลือบ
17
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 การทดสอบการดัดโค้ง
18
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีของฟิล์มสีด้วยตา
19
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืดโดยเครื่องวัดความหนืดแบบสตอร์เมอร์
20
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 7การหาความหนาแน่น
21
รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 7 วิธีทดสอบล้อรถและวงล้อ
22
รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4 วิธีทดสอบห้ามล้อ
23
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ดัดผม
24
แท่นพลาสติกรองรับสินค้า
25
รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3 วิธีทดสอบทั่วไป
26
กำหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
27
รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 5 วิธีทดสอบชุดบังคับเลี้ยว
28
รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 6 วิธีทดสอบโครงรถและตะเกียบ
29
เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป
30
รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 8 วิธีทดสอบบันไดรถและระบบขับขี่
31
รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 9 วิธีทดสอบอานรถและเสาอานรถ
32
อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 1 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดสี่ขา
33
ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 4 ตัวฟิวส์ UMF-ชนิดติดตั้งผ่านรูและชนิดติดตั้งบนพื้นผิว
34
ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์
35
ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 2 ตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์
36
ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 3 ตัวฟิวส์ขนาดเล็กแบบย่อย
37
ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 10 : คู่มือผู้ใช้ฟิวส์ขนาดเล็ก
38
ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 : ตัวยึดฟิวส์สำหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก
39
ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 6 คุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับตัวฟิวส์ที่ใช้ป้องกันระบบพลังงานของแรงดันพลังแสงอาทิตย์
40
ถุงยางอนามัยชายจากน้ำยางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ
41
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงจระเข้

หน้า [1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16..[ดูต่อ]

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม Email มาที่ : Info@dss.go.th
   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
    สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 

สถิติจาก truhits.net


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 7:31 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร