กลับหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ บทความเกี่ยวกับมาตรฐาน

 
พิมพ์เรื่องที่ต้องการ :
ลำดับที่ 1 ถึง 31 จากที่พบ 301

ลำดับ
รายชื่อเอกสารมาตรฐาน
1
ASA
Acoustical Society of America (ASA)  (รายละเอียด)
2
-
Agra Europe (London) Ltd. (Title: European Environment Law for Industry), (Title:European Community Legislation on the Marketing and use of Dangerous Substances and Preparations)  (รายละเอียด)
3
ARI
Air- Conditioning and Refrigeration Institute (ARI)  (รายละเอียด)
4
ADC
Air Diffusion Council  (รายละเอียด)
5
AACC
American Association of Cereal Chemists (AACC)  (รายละเอียด)
6
AASHTO
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)  (รายละเอียด)
7
AATCC
American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC)  (รายละเอียด)
8
ACI
American Concrete Institute (ACI)  (รายละเอียด)
9
ACGIH
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)  (รายละเอียด)
10
ADA
American Dental Association  (รายละเอียด)
11
ADMI
American Dry Milk Institute, Inc.  (รายละเอียด)
12
AGMA
American Gear Manufacturers Association (AGMA)  (รายละเอียด)
13
AIHA
American Industrial Hygiene Association  (รายละเอียด)
14
AIAA
American Institute of Aeronautics and Astronautics  (รายละเอียด)
15
AISC
American Institute of Steel Construction (AISC)  (รายละเอียด)
16
AISI
American Iron and Steel Institute (AISI)  (รายละเอียด)
17
ANSI / ISO
American National Standards Institute (ANSI) (en)  (รายละเอียด)
18
ANSI / IEC
American National Standards Institute (ANSI) (en)  (รายละเอียด)
19
ANSI
American National Standards Institute (ANSI) (en)  (รายละเอียด)
20
ANSI / ISO / IEC
American National Standards Institute (ANSI) (en)  (รายละเอียด)
21
ANS
American Nuclear Society  (รายละเอียด)
22
AOCS
American Oil Chemists’ Society (AOCS)  (รายละเอียด)
23
API
American Petroleum Institute (API)  (รายละเอียด)
24
APHA
American Public Health Association (APHA) (Title:Standard Methods for the Examination of Dairy Products) (Title: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)  (รายละเอียด)
25
ASHRAE
American Society of health, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)  (รายละเอียด)
26
ASNT
American Society for Nondestructive Testing  (รายละเอียด)
27
ASQC
American Society for Quality Control (ASQC)  (รายละเอียด)
28
ASTM
American Society for Testing and Materials (ASTM)  (รายละเอียด)
29
ASCE
American Society of Civil Engineers  (รายละเอียด)
30
ASME
American Society of Mechanical Engineers (ASME)  (รายละเอียด)
31
ASSE
American Society of Sanitary Engineering (ASSE)  (รายละเอียด)
 

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   อ่านต่อ
   
   
Keyword Search  
Browse Search
กรณีค้นชื่อวารสารให้ใช้ Browse Search
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
 
มอก.มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
  มาตรฐานสินค้า
  มาตรฐานระบบ
  มาตรฐานทั่วไป
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐาน
    สินค้ากลุ่มพืช
  สินค้ากลุ่มปศุสัตว์
  สินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.ธกส.
  ประเภทอาหาร
  ประเภทไม่ใช่อาหาร
ข้อกำหนดฉลากเขียว
       
ศัพท์บัญญัติ
  ศัพท์บัญญัติชื่อแร่
  ศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
     


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
 

สถิติจาก truehit.netDownload Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 7:31 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร