รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 121 ถึง 150 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
121. TM140-2018 Dye and Pigment Migration in a Pad-Dry Process: Evaluation of 2018 AATCC
122. TM157-2017 Colorfastness to Solvent Spotting: Perchloroethylene 2017 AATCC
123. TM158-2016 Dimensional Changes on Drycleaning in Perchloroethylene: Machine Method 2016 AATCC
124. TM159-2017 Transfer of Acid and Premetallized Acid Dyes on Nylon 2017 AATCC
125. TM16.1-2014 Colorfastness to Light: Outdoor 2014 AATCC
126. TM16.2-2014 Colorfastness to Light: Carbon-Arc 2014 AATCC
127. TM16.3-2014 Colorfastness to Light: Xenon-Arc 2014 AATCC
128. TM161-2018 Color Change of Disperse Dyes Caused by Metals, with and without Chelating Agent 2018 AATCC
129. TM150-2018 Dimensional Changes of Garments after Home Laundering 2018 AATCC
130. TM129-2016 Colorfastness to Ozone in the Atmosphere under High Humidities 2016 AATCC
131. TM118-2013 Oil Repellency: Hydrocarbon Resistance Test 2013 AATCC
132. TM119-2013 Color Change Due to Flat Abrasion (Frosting): Screen Wire Method 2013 AATCC
133. TM120-2013 Color Change Due to Flat Abrasion (Frosting): Emery Method 2013 AATCC
134. TM121-2014 Carpet Soiling: Visual Rating Method 2014 AATCC
135. TM122-2013 Carpet Soiling: Service Soiling Method 2013 AATCC
136. TM124-2018 Smoothness Appearance of Fabrics after Home Laundering 2018 AATCC
137. TM125-2013 Colorfastness to Perspiration and Light 2013 AATCC
138. TM142-2016 Appearance of Flocked Fabric after Repeated Home Laundering and/or Coin-Op Drycleaning 2016 AATCC
139. TM128-2017 Wrinkle Recovery of Fabrics: Appearance Method 2017 AATCC
140. TM141-2018 Compatibility of Basic Dyes for Acrylic Fibers 2018 AATCC
141. TM130-2018 Soil Release: Oily Stain Release Method 2018 AATCC
142. TM132-2013 Colorfastness to Drycleaning 2013 AATCC
143. TM134-2016 Electrostatic Propensity of Carpets 2016 AATCC
144. TM135-2018 Dimensional Changes of Fabrics after Home Laundering 2018 AATCC
145. TM137-2012 Rug Back Staining on Vinyl Tile 2012 AATCC
146. TM138-2014 Cleaning: Washing of Textile Floor Coverings 2014 AATCC
147. TM133-2013 Colorfastness to Heat: Hot Pressing 2013 AATCC
148. TM127-2018 Water Resistance: Hydrostatic Pressure Test 2018 AATCC
149. TM131-2011 Colorfastness to Pleating: Steam Pleating 2011 AATCC
150. ASHRAE 34 Superseded by: ASHRAE 15 Designation and Safety Classification of Refrigerants - Includes ANSI/ASHRAE addenda listed in Appendix C; Addenda A,B,C,E,F,K,N,O,P,Q,R,S, and U: 2006; 2006 SUPPLEMENT to Addenda A,B,C,E,F,K,N,O,P,Q,R,S, and U; Addenda's G and H: 06/29/2006 2004 ASHRAE

หน้าที่ 1|2|3|4|[5]|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15