รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 151 ถึง 180 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
151. ASHRAE 4679 Dynamic Modeling and Control of Multi-Evaporator Air-Conditioning Systems 2004 ASHRAE
152. ASHRAE OR-05-15-1 Field Evaluation of Ventilation and Control of Diesel Exhaust in Enclosed Locomotive Facilities - RP-1191 2005 ASHRAE
153. ASHRAE OR-05-15-2 CFD Models and Field-Measured Data from Large Enclosed Locomotive Facilities - RP-1191 2005 ASHRAE
154. ASHRAE OR-05-15-3 Investigation of Effectiveness of Emergency Ventilation Strategies in the Event of Fires in Road Tunnels 2005 ASHRAE
155. ASHRAE OR-05-16 Symposium on Advances in Supermarket Display Case Technology 2005 ASHRAE
156. ASHRAE OR-05-16-1 Humidity Effects on Supermarket Refrigerated Case Energy Performance: A Database Review 2005 ASHRAE
157. ASHRAE OR-05-16-2 Altered Bi-Phase Flow Regime in Supermarket Evaporative Coils: Laboratory and Field Experiences 2005 ASHRAE
158. ASHRAE OR-05-16-3 Design Tool for Display Case Evaporators 2005 ASHRAE
159. ASHRAE OR-05-16-4 Past, Present, and Future Research Toward Air Curtain Performance Optimization 2005 ASHRAE
160. ASHRAE OR-05-17 Symposium on Indoor Air Quality: Filtration 2005 ASHRAE
161. ASHRAE OR-05-17-1 Modeling Filter Bypass: Impact on Filter Efficiency 2005 ASHRAE
162. ASHRAE OR-05-17-2 Performance of Air Cleaners for Removing Multiple Volatile Orgenic Compounds in Indoor Air 2005 ASHRAE
163. ASHRAE OR-05-14-3 Observations on the Acoustic Data - RP-1010 2005 ASHRAE
164. ASHRAE 15-2004 Superseded by: ASHRAE 15-2013 INT 4 Safety Standard for Refrigeration Systems - Includes ANSI/ASHRAE addenda listed in Appendix J 2004 ASHRAE
165. ASHRAE OR-05-14-2 Inlet Distortion Effects on the Air Performance of Axial Flow Fans - RP-1010 2005 ASHRAE
166. ASHRAE 4666 A Study of Geothermal Heat Pump and Standing Column Well Performance - RP-1119 2004 ASHRAE
167. ASHRAE 4667 Considerations in the Design and Application of Solid Oxide Fuel Cell Energy Systems in Residential Markets 2004 ASHRAE
168. ASHRAE 4668 Results of a Residential Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cell Demonstration at a Military Facility in New York 2004 ASHRAE
169. ASHRAE 4669 Thermal Analysis of Solar-Powered Continuous Adsorption Air-Conditioning System 2004 ASHRAE
170. ASHRAE 4670 A Comparative Study of Shell-Side Condensation on Integral-Fin Tubes with R-114 and R-236a 2004 ASHRAE
171. ASHRAE 4671 A Comparative Study of the Airside Performance of Winglet Vortex Generator and Wavy Fin-and-Tube Heat Exchangers 2004 ASHRAE
172. ASHRAE 4672 A Modified Model to Predict Air Infiltration into Refrigerated Facilities through Doorways 2004 ASHRAE
173. ASHRAE 4673 A Switched Reluctance Motor in a Variable-Speed Pumping Application 2004 ASHRAE
174. ASHRAE 4674 An Algorithm of Stereoscopic Particle Image Velocimetry for Full-Scale Room Airflow Studies 2004 ASHRAE
175. ASHRAE 4675 Average Modified Stanton Number for Evaluating the Ice-Melting Characteristics of Ice Harvested from a Thermal Storage Tank 2004 ASHRAE
176. ASHRAE 4676 Comparsion of Diffusion Characteristics of Aersol Particles in Different Ventilated Rooms by Numercial Method 2004 ASHRAE
177. ASHRAE 4677 Consumptive Water Use for U.S. Power Production 2004 ASHRAE
178. ASHRAE 3944 Prediction of the Performance of a Spined-Tube Absorber - Part 1: Governing Equations and Dimensional Analysis 1996 ASHRAE
179. ASHRAE OR-05-17-3 Development of a New Conditioning Aerosol for Testing Electret Filters - RP-1190 2005 ASHRAE
180. ASHRAE OR-05-11-3 Evaluation of a Ventilation Heat Pump for Small Commercial Buildings 2005 ASHRAE

หน้าที่ 1|2|3|4|5|[6]|7|8|9|10|11|12|13|14|15