รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 181 ถึง 210 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
181. ASHRAE OR-05-8-5 Numerical Simulation of Airflow and Airborne Pathogen Transport in Aircraft Cabins - Part II: Numerical Simulation Airborne Pathogen Transport 2005 ASHRAE
182. ASHRAE OR-05-8-6 Feasibility Study of Using Various Instruments for Measurement of Air Motion in a Test Room 2005 ASHRAE
183. ASHRAE OR-05-9 Symposium on Microturbines: Operating Experience and Performance 2005 ASHRAE
184. ASHRAE OR-05-9-1 A CHP System Optimization with Microturbine Recuperation Control 2005 ASHRAE
185. ASHRAE OR-05-9-2 Demonstration of a 30-kW Microturbine with heat Recovery in a 500-Soldier Barracks 2005 ASHRAE
186. ASHRAE OR-05-9-3 Dynamic Performance of a 30-kW Microturbine-Based CHP System 2005 ASHRAE
187. ASHRAE OR-05-10 Symposium on Advances in Brazed-Plate Heat Exchangers for HVAC&R Applications 2005 ASHRAE
188. ASHRAE OR-05-10-1 Brazed Plate Heat Exchangers and Their Applications 2005 ASHRAE
189. ASHRAE OR-05-10-2 Thermal and Hydraulic Characteristics of Brazed Plate Heat Exchangers - Part I: Review of Single-Phase and Two-Phase Adiabatic and Flow Boiling Characteristics 2005 ASHRAE
190. ASHRAE OR-05-10-3 Thermal and Hydraulic Characteristics of Brazed Plate Heat Exchangers - Part II: Current Research on Evaporators at KTH 2005 ASHRAE
191. ASHRAE OR-05-10-4 CFD Simulation of Heat Transfer in Compact Brazed Plate Heat Exchangers 2005 ASHRAE
192. ASHRAE OR-05-11 Symposium on Energy Recovery Ventilation: Energy, Humidity, and Electronic Implications 2005 ASHRAE
193. ASHRAE OR-05-15 Symposium on Ventilation and IAQ in Large Mass Transit Facilities 2005 ASHRAE
194. ASHRAE OR-05-11-2 Evaluation of Demand-Controlled Ventilation and Enthalpy Exchangers in Small Commerical Buildings 2005 ASHRAE
195. ASHRAE 4680 Energy Savings Potential of Energy Recovery Ventilation in an Animal Housing Facility 2004 ASHRAE
196. ASHRAE OR-05-11-4 Run-Around Heat Recovery System Using Cross-Flow Flat-Plate Heat Exchangers with Aqueous Ethylene Glycol as the Coupling Fluid 2005 ASHRAE
197. ASHRAE OR-05-12 Symposium on High Density Cooling Issues Update February 2005 2005 ASHRAE
198. ASHRAE OR-05-12-1 Thermal Road Map for Telecom Equipment 2005 ASHRAE
199. ASHRAE OR-05-12-2 High Density Cooling of Data Centers and Telecom Facilities - Part 1 2005 ASHRAE
200. ASHRAE OR-05-12-3 High Density Cooling of Data Centers and Telecom Facilities - Part 2 2005 ASHRAE
201. ASHRAE OR-05-12-4 Reliability Engineering for Datacom Cooling Systems 2005 ASHRAE
202. ASHRAE OR-05-13 Symposium on Automated Functional Testing: Methodologies and Air-Handling Unit Applications 2005 ASHRAE
203. ASHRAE OR-05-13-1 Detecting Critical Supply Duct Pressure 2005 ASHRAE
204. ASHRAE OR-05-13-2 Application of Fault Detection and Diagnosis Techniques to Automated Functional Testing 2005 ASHRAE
205. ASHRAE OR-05-13-3 Developing Component Models for Automated Functional Testing 2005 ASHRAE
206. ASHRAE OR-05-13-4 Model-Based Automated Functional Testing - Methodology and Application to Air-Handling Units 2005 ASHRAE
207. ASHRAE OR-05-14 Symposium on Inlet System Effects on the Performance and Moise of Axial Flow Fans 2005 ASHRAE
208. ASHRAE OR-05-14-1 An Experimental Study of the Effects of Inlet Plenum Walls on Axial Fan Performance - RP-1010 2005 ASHRAE
209. ASHRAE OR-05-11-1 Cost-Effective Design of Duel Heat and Energy Recovery Exchangers for 100% Ventalation Air in HVAC Cabinet Units 2005 ASHRAE
210. ASHRAE 4728 Neural Network Optimal Controlled for Comemercial Ice Thermal Storage Systems 2004 ASHRAE

หน้าที่ 1|2|3|4|5|6|[7]|8|9|10|11|12|13|14|15