รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 241 ถึง 270 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
241. ASHRAE 4681 Exhaust Contamination of Hidden vs. Visible Air Intakes 2004 ASHRAE
242. ASHRAE 4682 Heat Transfer Augmentation by Segmented Tape Inserts During Condensation of R-22 Inside a Horizontal Tube 2004 ASHRAE
243. ASHRAE 4683 Impact of Modeling Accuracy on Predictive Optimal Control of Active and Passive Building Thermal Storage Inventory 2004 ASHRAE
244. ASHRAE 4685 Overview of Existing Literature on Diversity Factors and Schedules for Energy and Cooling Load Calculations - RP-1093 2004 ASHRAE
245. ASHRAE 4686 Sensitivity Study of Slab-on-Grade Transient Heat Transfer Model Parameters 2004 ASHRAE
246. ASHRAE 4687 Tests of Stairwell Pressurization Systems for Smoke Control in a High-Rise Building 2004 ASHRAE
247. ASHRAE 4688 Thermal Mixing of Outdoor and Return Airflows in Typical Air-Handling Units - RP-1045 2004 ASHRAE
248. ASHRAE 4689 Thermodynamic Modeling and Experimental Validation of Screw Liquid Chillers 2004 ASHRAE
249. ASHRAE 4690 Uncertainty-Based Quantitative Model for Assessing Risks in Existing Buildings 2004 ASHRAE
250. ASHRAE 4691 Development and Implementation of HVAC-KBCD: A Knowledge-Based Expert System for Conceptual Design of HVAC&R System - Part 1: General Framework 2004 ASHRAE
251. ASHRAE 4692 Development and Implementation of HVAC-KBCD: A Knowledge-Based Expert System for Conceptual Design of HVAC&R System - Part 2: Application to Office Buildings 2004 ASHRAE
252. ASHRAE 4693 Development and Implementation of HVAC-KBCD: A Knowledge-Based Expert System for Conceptual Design of HVAC&R System - Part 2: Application to Office Buildings 2004 ASHRAE
253. ASHRAE 4714 Domestic Hot Water End Use Analysis Methods and Preliminary Results - RP-1172 2004 ASHRAE
254. ASHRAE 4695 Operable Windows, Personal Control, and Occupant Comfort - RP-1161 2004 ASHRAE
255. ASHRAE OR-05-8-2 Displacement with Induction: Conditioning Our Classrooms in Accordance with ANSI/ASA S12.60 2005 ASHRAE
256. ASHRAE 4697 An Air-Conditioning Model Validation and Implementation into a Building Energy Analysis Software 2004 ASHRAE
257. ASHRAE 4698 Application of Advanced Software Technologies and Engineering Standards to Improve the Process of HVAC System Design 2004 ASHRAE
258. ASHRAE 4699 Dehumidification Characteristics of Commercial Building Applications - RP-1121 2004 ASHRAE
259. ASHRAE 4700 Indoor Air Quality of an Energy-Efficient, Healthy House with Mechanically Induced Fresh Air 2004 ASHRAE
260. ASHRAE 4701 A Comparison of Electrical- and Thermal-Load-Following CHP Systems 2004 ASHRAE
261. ASHRAE 4702 A Preliminary Investigation on the Use of Ultra-Wideband Radar for Moisture Detection in Building Envelopes 2004 ASHRAE
262. ASHRAE 4704 Analysis and Validation of a Psychrometric Apparatus 2004 ASHRAE
263. ASHRAE 4706 Benefits of Multi-Building Electric Load Aggregation: Actural and Simulation Case Studies - RP-1146 2004 ASHRAE
264. ASHRAE 4707 Calculation of Food Freezing Times and Heat Transfer Coefficients - RP-1123 2004 ASHRAE
265. ASHRAE 4708 Calibration and Testing of Thermal Simulation Models of Air Heaters 2004 ASHRAE
266. ASHRAE 4709 CFD-Based Parametric Study of Ventilation and Diesel Exhaust in Locomotive Facilities - RP-1191 2004 ASHRAE
267. ASHRAE 4710 Climatic Impacts on Heating Seasonal Performance Factor (HSPF) and Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) for Air-Source Heat Pumps 2004 ASHRAE
268. ASHRAE 4711 Coefficient of Performance of Fluorinatied Ether and Fluorinated Ether Mixtures 2004 ASHRAE
269. ASHRAE 4694 Measurements and Model Development for R-400 Series Refrigerants - RP-1215 2004 ASHRAE
270. ASHRAE 4745 Field Performance Assessment of VAV Control Systems to Determine the Longevity of Recommissioning - RP-1137 2005 ASHRAE

หน้าที่ 2|3|4|5|6|7|8|[9]|10|11|12|13|14|15|16