รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 331 ถึง 360 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
331. ASHRAE OR-05-2-2 European Projects on Ductwork Quality 2005 ASHRAE
332. ASHRAE OR-05-02-3 Pressure Loss Coefficient Measurements of Two Close-Coupled HVAC Elbows 2005 ASHRAE
333. ASHRAE OR-05-3 Symposium on Controlling Hydronic Radiant Heating and Cooling Systems 2005 ASHRAE
334. ASHRAE OR-05-3-1 Evaluation of Hydronic Forced-Air and Radiant Slab Heating and Cooling Systems 2005 ASHRAE
335. ASHRAE OR-05-3-2 Optimal Control Strategies for Heated Radiant Floor Systems 2005 ASHRAE
336. ASHRAE OR-05-3-3 Direct Digital Temperature, Humidity, and Condensate Control for a Dedicated Outdoor Air-Ceiling Radiant Cooling Panel System 2005 ASHRAE
337. ASHRAE OR-05-4 Symposium on Evaluating and Improving Fenestration Performance 2005 ASHRAE
338. ASHRAE OR-05-4-1 Laboratory Infrared Thermography Technique for Window Surface Temerature Measurements 2005 ASHRAE
339. ASHRAE OR-05-4-2 Methods for Calculating the Effective Solar-Optical Properties of a Venetian Blind Layer 2005 ASHRAE
340. ASHRAE OR-05-4-3 Two-Dimensional Conduction and CFD Simulations of Heat Transfer in Horizontal Window Frame Cavities 2005 ASHRAE
341. ASHRAE OR-05-5 Symposium on Innovations and Advances in Room Air Distribution, Part 1: Computational Modeling and Simulation 2005 ASHRAE
342. ASHRAE OR-05-5-1 An Integrated Zonal Model for Predicting Indoor Airflow, Temperature, and VOC Distributions 2005 ASHRAE
343. ASHRAE 4759 Control Optimization for Chilled Water Thermal Storage System Under Complicated Time-of-Use Electricity Rate Schedule 2005 ASHRAE
344. ASHRAE OR-05-5-3 Application of Proper Orthogonal Decomposition to Indoor Airflows 2005 ASHRAE
345. ASHRAE OR-05-1-3 Impact of Fouling and Cleaning onn Plate Fin and Spine Fin Heat Exchangers Performance 2005 ASHRAE
346. ASHRAE OR-05-5-5 Effects of Source Type and Location on Contaminant Dispersion in a Displacement Ventilated Room 2005 ASHRAE
347. ASHRAE OR-05-6 Symposium on Low-Frequency HVAC Noise in Builidings and Its Effect on the Comfort and Productivity of the Occupants 2005 ASHRAE
348. ASHRAE OR-05-6-1 Assessment and Regulation of Low Frequency Noise 2005 ASHRAE
349. ASHRAE OR-05-6-2 What Did We Learn From ASHRAE RP-879? 2005 ASHRAE
350. ASHRAE OR-05-6-3 Adverse Effects of Moderate Levels of Low Frequency Noise in the Occupational Environment 2005 ASHRAE
351. ASHRAE OR-05-6-4 Relating Human Productivity and Annoyance to Indoor Noise Criteria Systems: A Low Frequency Analysis 2005 ASHRAE
352. ASHRAE OR-05-7 Symposium on Ground-Coupled Heat Pump Design Issues 2005 ASHRAE
353. ASHRAE OR-05-7-1 Design Temperature Data for Surface Water Heating and Cooling Systems 2005 ASHRAE
354. ASHRAE OR-05-7-2 Analyzing Interrupted In-Situ Tests on Vertical Boreholes 2005 ASHRAE
355. ASHRAE OR-05-7-3 A Methodology to Evaluate Pumping Energy Consumption in GCHP Systems 2005 ASHRAE
356. ASHRAE OR-05-8 Symposium on Innovations and Advances in Room Air Distrbution, Part 2: Numerical, Experimental, and Application Articles 2005 ASHRAE
357. ASHRAE OR-05-8-1 Air Distribution in Rooms Generated by Textile Terminal-Comparison with Mixing and Displacement Ventilation 2005 ASHRAE
358. ASHRAE NA-04-1-3 Burning Velocity and Refrigerant Flammability Classification 2004 ASHRAE
359. ASHRAE OR-05-5-2 External Coupling between CFD and Energy Simulation: Implementation and Validation 2005 ASHRAE
360. ASHRAE 4776 Mechanism for Reaction Between Polyolester Lubricant and Ferrous Metals, Part 1; Literature Search - RP-1211 2005 ASHRAE

หน้าที่ 5|6|7|8|9|10|11|[12]|13|14|15|16|17|18|19