รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 361 ถึง 390 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
361. ASHRAE OR-05-8-3 The Effect of Supply Air Systems on Kitchen Thermal Environment 2005 ASHRAE
362. ASHRAE 4762 Development and Testing of an Integrated Daylighting Control System 2005 ASHRAE
363. ASHRAE 4763 Integrated Thermal and Daylighting Analysis for Design of Office Buildings 2005 ASHRAE
364. ASHRAE 4764 Development of Methodology to Quantify the Impact of Fenestration Systems on Human Thermal Comfort - RP-1071 2005 ASHRAE
365. ASHRAE 4765 Window Performance for Human Thermal Comfort - RP-1162 2005 ASHRAE
366. ASHRAE 4766 Development of a Nonintrusive Refrigerant Charge Indicator 2005 ASHRAE
367. ASHRAE 4767 Development of Computer-Aided Design Program for Refrigerator Duct Systems 2005 ASHRAE
368. ASHRAE 4768 Development of the Rsidential Load Factor Method for Heating and Cooling Load Calculations - RP-1199 2005 ASHRAE
369. ASHRAE 4769 The Residential Heat Balance Method for Heating and Cooling Load Calculations - RP-1199 2005 ASHRAE
370. ASHRAE 4770 Energy Performances of Prototype VAV and CAV Systems under Simulated Humid Tropical Climates 2005 ASHRAE
371. ASHRAE 4771 Heat Exchanger Dynamic Observer Design 2005 ASHRAE
372. ASHRAE 4772 Implications of Coil Frosting on System Designs for Low-Temperature Applications 2005 ASHRAE
373. ASHRAE 4773 Incorporate Radiant Heaters over 300 Degree F into Thermal Comfort Calculations Using BCAP - RP-1037 2005 ASHRAE
374. ASHRAE OR-05-2-1 Duct Loop Systems-Savings and Performance 2005 ASHRAE
375. ASHRAE 4782 Techno-Economic Analysis of a Large-Scale Rooftop Photovoltaic System 2005 ASHRAE
376. ASHRAE 4760 Coupling of Airflow and Pollutant Dispersion Models with Evacuation Planning Algorithms for Building System Controls 2005 ASHRAE
377. ASHRAE OR-05-1-2 Air-Side Thermal-Hlydraulic Performance of Louvered-Fin, Flat-Tube Heat Exchangers with Sequential Frost-Growth Cycles 2005 ASHRAE
378. ASHRAE OR-05-1-1 Design of Air-Cooled R-410A Microchannel Condensers 2005 ASHRAE
379. ASHRAE OR-05-01 Symposium on Advances in Air-to-Refrigerant Heat Exchangers 2005 ASHRAE
380. ASHRAE 90343 Practical Guide to Noise and Vibration Control for HVAC Systems (IP) 2005 ASHRAE
381. ASHRAE 4774 Integrated Cleanroom Design and Construction 2005 ASHRAE
382. ASHRAE 4783 2001 Seattle Energy Code: Striving for 20% Total Building Energy Savings Compared to Standard 90.1-1999 2005 ASHRAE
383. ASHRAE 4775 Integration of ASOS Weather Data into Model-Derived Solar Radiation - RP-1226 2005 ASHRAE
384. ASHRAE 4781 Study of Cross-Flow Cooling and Heating of Air via and Elliptical Tube Array 2005 ASHRAE
385. ASHRAE 4780 Studies on Gas-Stack Heat Transfer for Research and Development of the Thermoacoustic Refrigerating System 2005 ASHRAE
386. ASHRAE 4779 Zone Modeling Simulations on Retail Shop Fires 2005 ASHRAE
387. ASHRAE 4778 On Atrium Smoke Management System Design 2005 ASHRAE
388. ASHRAE 4777 Modified RC Thermal Circuit Model Applied to Cold Storage System with Multi-Loop Heat Pipes 2005 ASHRAE
389. ASHRAE OR-05-2 Symposium on Recent Advances in Duct Design 2005 ASHRAE
390. ASHRAE 4784 The Calculation of Climatic Design Conditions in the 2005 ASHRAE Handbook - Fundamentals - RP-1273 2005 ASHRAE

หน้าที่ 6|7|8|9|10|11|12|[13]|14|15|16|17|18|19|20