รายการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน


ชื่อหน่วยงานมาตรฐาน  คำค้น

คำแนะนำ : 1. การสืบค้นสามารถเลือกจากชื่อหน่วยงานมาตรฐาน และ/หรือใช้คำค้นจาก หมายเลข ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ ของมาตรฐานที่ต้องการได้
  2. หากต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล info@dss.go.th หรือโทรศัพท์ 0 2201 7252-6

ลำดับที่ 61 ถึง 90 จากที่พบ 24966 รายการ
ลำดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
61. TM207-2017 Seam Twist in Garments Before and After Home Laundering 2017 AATCC
62. TM208-2017 Water Resistance: Hydrostatic Pressure Test Using a Restraint 2017 AATCC
63. TM20A-2018 Fiber Analysis: Quantitative 2018 AATCC
64. TM70-2015 Water Repellency: Tumble Jar Dynamic Absorption Test 2015 AATCC
65. TM23-2015 Colorfastness to Burnt Gas Fumes 2015 AATCC
66. TM66-2017 Wrinkle Recovery of Woven Fabrics: Recovery Angle 2017 AATCC
67. TM27-2018 Wetting Agents: Evaluation of Rewetting Agents 2018 AATCC
68. TM30-2017 Antifungal Activity, Assessment on Textile Materials: Mildew and Rot Resistance of Textiles 2017 AATCC
69. TM35-2018 Water Resistance: Rain Test 2018 AATCC
70. TM42-2017 Water Resistance: Impact Penetration Test 2017 AATCC
71. TM43-2018 Wetting Agents for Mercerization 2018 AATCC
72. TM61-2013 Colorfastness to Laundering: Accelerated 2013 AATCC
73. TM162-2011 Colorfastness to Water: Chlorinated Pool 2011 AATCC
74. TM22-2017 Water Repellency: Spray Test 2017 AATCC
75. TM106-2013 Colorfastness to Water: Sea 2013 AATCC
76. M4-2017 Overview of Liquid Fabric Softeners Used in Home Laundering 2017 AATCC
77. M7-1991 Standard Laboratory Practice for Home Laundering Fabrics Prior to Flammability Testing to Differentiate Between Durable and Non-Durable Finishes 1991 AATCC
78. M9-1992 Summary of ASTM Methods for Interlaboratory Testing 1992 AATCC
79. TM100-2012 Antibacterial Finishes on Textile Materials, Assessment of 2012 AATCC
80. TM101-2013 Colorfastness to Bleaching with Hydrogen Peroxide 2013 AATCC
81. TM102-2016 Determination of Hydrogen Peroxide by Potassium Permanganate Titration 2016 AATCC
82. TM116-2013 Colorfastness to Crocking: Rotary Vertical Crockmeter Method 2013 AATCC
83. TM104-2014 Colorfastness to Water Spotting 2014 AATCC
84. M12-2018 AATCC Style Guide for Writing Test Methods 2018 AATCC
85. TM107-2013 Colorfastness to Water 2013 AATCC
86. TM109-2016 Colorfastness to Ozone in the Atmosphere under Low Humidities 2016 AATCC
87. TM110-2015 Whiteness of Textiles 2015 AATCC
88. TM111-2015 Weather Resistance of Textiles: Exposure to Daylight and Weather 2015 AATCC
89. TM112-2014 Formaldehyde Release from Fabric, Determination of: Sealed Jar Method 2014 AATCC
90. TM114-2016 Chlorine, Retained, Tensile Loss: Multiple Sample Method 2016 AATCC

หน้าที่ 1|2|[3]|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15