เกี่ยวกับหน่วยงาน หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ชื่อฐานข้อมูลที่หน่วยงานเป็นผู้จัดทำ กิจกรรมที่สำนักฯจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองต่างๆ

 
 
ดูบทความในเล่ม


   


วารสารอิเล็กทรอนิกส์
(ศปว สาร)
 
รายชื่อฐานข้อมูลด้าน ว/ท
รายชื่อคณะทำงาน
เครือข่ายเทคโนโลยีอาหาร
รายชื่อเอกสารมาตรฐานที่มี
บริการในศูนย์ประสานงานฯ
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทย
เว็บศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
คลีนิคเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล e-content (วารสารต่างประเทศ) เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
ฐานข้อมูล Electronic Journals อ่าน Fulltext ได้สำหรับบริการบุคลากรภายในกรมฯ
   
   
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  
 
 
 
 
 

สถิติจาก truehit.net


   
 

   
   
Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Friday November 18, 2011 11:25 AM
Download Acrobat Reader