กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (125)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 1 ถึง 11 จากที่พบ 57 รายการ
ประเภท :
ข้อเสนอแนะ    
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
ผู้เสนอแนะ
1.
    มุมเด็กในห้องสมุด ยังไม่ได้รับความสำคัญ ไม่ทราบว่ามุมนี้มีการเปิดใช้งานหรือไม่ ถ้ามีการใช้งานมุมดังกล่าว มุมดังกล่าวยังขาดหนังสือเด็ก (แนววิทยาศาสตร์ก็ได้) เพื่อเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งให้ข้าราชการที่มีลูกได้พาลูกมาศึกษาค้นคว้าช่วงปิดเทอม (นี่ใกล้จะถึงแล้ว)
[20 กุมภาพันธ์ 2560]
    

มุมเด็กได้ย้ายมาให้บริการที่ชั้น 1 โดยมีการพาผู้ใช้บริการมายังมุมเด็กที่บริเวณชั้น 1 ทราบแล้ว


[7 มีนาคม 2560]
2.
    หนังสือ AWS 5.20
[3 กุมภาพันธ์ 2560]
    
3.
    ตำรา หนังสือ ภาษาไทย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมค่อนข้างน้อย
[1 กุมภาพันธ์ 2560]
    

ดิฉันได้ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการขอแนะนำให้ค้นเพิ่มเติมที่ http://virtua.dss.go.th/cgi-bin/gw/chameleon เลือก Search Terms พิมพ์เรื่องที่ต้องการค้น เช่น อุตสาหกรรมแก้ว กระจก เลือก Anywhere จะพบเอกสารที่เกี่ยวข้องหลายรายการ ทั้งนี้จะนำข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการเพื่อจัดหาต่อไป


[22 มีนาคม 2560]
4.
    หนังสือมาตรฐานเหล็กของประเทศจีน(ภาษาอังกฤษ)
[30 มกราคม 2560]
    
[2 มีนาคม 2560]
5.
    

FOOD CHEMICAL CODEX ขอปีล่าสุด

U.S. PHARMAVOPEIA ขอปีล่าสุด


[20 ธันวาคม 2559]
    

FOOD CHEMICAL CODEX   อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2560

U.S. PHARMAVOPEIA  จะนำเข้ากระบวนการเพื่อจัดหาต่อไป


[25 มกราคม 2560]
6.
    ควรรวบรวมข้อมูลด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ และการแปรรูปสมุนไพรให้มากขึ้น เพื่อเผยแพร่ในรูปประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Complied File) ต่อไป (จากการโทรสอบถามเพิ่มเติม)
[6 ธันวาคม 2559]
    

สำนักหอสมุดฯ ได้พิจารณาแล้วจะจัดทำแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง 2 เรื่อง คือ

1. สมุนไพร : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป

2. ปลา : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป


[17 มกราคม 2560]
7.
    อยากให้มีหนังสือมอด ไม้ไผ่ และวิธีการป้องกันมอดไม้ไผ่่ มากกว่านี้
[4 พฤศจิกายน 2559]
    สำนักหอสมุดฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหาต่อไป
[6 มกราคม 2560]
8.
    ขอความอนุเคราะห์ที่จอดรถยนต์
[14 กันยายน 2559]
    

สำนักหอสมุดฯ ได้ประสานเจ้าหน้าที่รักได้ประสานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารหอสมุดฯ แล้ว แจ้งว่า เมื่อมีผู้มาใช้บริการห้องสมุดฯ จะดูแลอำนวยความสะดวกให้เป็นปกติ หากผู้ใช้ฯ นำรถมาจะประสาน รปภ. ตึก พศ. และตึกตั้วฯ ให้้จัดที่ให้ผู้ใช้บริการฯ จอดรถ จึงขอให้ผู้ใช้แจ้งต่อ รปภ. เมื่อมาใช้บริการจะได้รับความสะดวก และหากมีปัญหาด้านการบริการโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ ชั้น 1 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป //แจ้งผู้ร้องวันที่ 19/10/2559[19 ตุลาคม 2559]
9.
    ควรมีเอกสารงานวิจัยเพิ่มเติม
[18 มีนาคม 2559]
    
10.
    ใช้บริการห้องสมุดฯ ตั้งแต่ ปี 2509 สมัยที่เป็นนักศึกษาด้านสาธารณสุข ปัจจุบันเกษียณอายุราชการและอยากทำงานในสวนแบบพึ่งพาตนเอง
[25 มกราคม 2559]
    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดฯ ทุกคน ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจและพร้อมปรับปรุงการบริการอย่าง ต่อเนื่อง และขอขอบคุณในคำชมเชยมา ณ โอกาสนี้
[26 กุมภาพันธ์ 2559]
11.
    น่าจะมีเครื่องถ่ายเอกสารในชั้น 6 ด้วยครับ
[21 กรกฎาคม 2558]
    การบริการถ่ายสำเนาเอกสารในห้องสมุด เป็นการดำเนินการโดยเอกชน จึงไม่สะดวกที่จะเพิ่มเครื่องถ่ายเอกสารที่ชั้น 6 แต่ยินดีอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเอกสารไปสำเนาตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Friday, May 8, 2015 1:38 PM