กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (138)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 1 ถึง 11 จากที่พบ 101 รายการ
ประเภท :
แนะนำหนังสือใหม่    
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
ผู้เสนอแนะ
1.
    waste water waster Acid value Peroxide value , Acetic 2017
[8 ธันวาคม 2560]
    
คุณคุณศจ ---- ักดี
สมุทรสาคร
2.
    APHA, AWWA, Standard method for exdmination for water and wastewater 23rd (2017)
[24 พฤศจิกายน 2560]
    

สำนักหอสมุดฯ ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑


คุณน.ส.น ---- ำทัน
นครนายก
3.
    

APHA STANDARD METHOD

 


[3 พฤศจิกายน 2560]
    

สำนักหอสมุดฯ ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑


คุณอรวรร ---- ิดชู
กรุงเทพมหานคร
4.
    

หนังสือ NMKL Nordva International certificate No.045 for Compact Dry X-BC B. Cercus


[17 ตุลาคม 2560]
    
คุณน.ส.ส ---- รีย์
กรุงเทพมหานคร
5.
    หนังสือ NMKL Nordva Internation certificate No.047 for Compact Dry ETC Enterococci
[17 ตุลาคม 2560]
    
คุณน.ส.ส ---- รีย์
กรุงเทพมหานคร
6.
    หนังสือ AOAC ล่าสุด
[16 ตุลาคม 2560]
    
คุณน.ส.ส ---- บทอง
พระนครศรีอยุธยา
7.
    หนังสือ Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater 23 ND
[11 ตุลาคม 2560]
    
คุณน.ส.ธ ---- ทธิ์
กรุงเทพมหานคร
8.
    หนังสือ Liquid Chromatographic Analysis of Food and Beverages V2
[5 ตุลาคม 2560]
    
คุณน.ส.ป ---- วงศ์
ประจวบคีรีขันธ์
9.
    หนังสือ API Recommended Prachice 5L3 (ฉบับล่าสุด)
[1 กันยายน 2560]
    สท.จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหา เมื่อมีงบประมาณต่อไป
[12 ธันวาคม 2560]
คุณน.ส.ผ ---- ะโยม
ประจวบคีรีขันธ์
10.
    หนังสือ NFPA 101 current edition:2015
[23 สิงหาคม 2560]
    

สำนักหอสมุดฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหาต่อไปเมื่อมีงบประมาณ


[8 พฤศจิกายน 2560]
คุณนายกั ---- ่งพล
กรุงเทพมหานคร
11.
    หนังสือ ASME มาตรฐาน BRE Bio Processing
[10 สิงหาคม 2560]
    

สำนักหอสมุดฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหาต่อไปเมื่อมีงบประมาณ


[8 พฤศจิกายน 2560]
คุณน.ส.ด ---- หมัด
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Friday, May 8, 2015 1:38 PM