กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (125)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 1 ถึง 11 จากที่พบ 79 รายการ
ประเภท :
แนะนำหนังสือใหม่    
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
ผู้เสนอแนะ
1.
    

SAE J Standard


[11 พฤศจิกายน 2559]
    สำนักหอสมุดฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหาต่อไป
[6 มกราคม 2560]
คุณลัดดา ---- สิผล
กรุงเทพมหานคร
2.
    SAE STANDARD
[11 พฤศจิกายน 2559]
    

สำนักหอสมุฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อจัดหาต่อไป


[6 มกราคม 2560]
คุณอ้อยใ ---- ำจีน
กรุงเทพมหานคร
3.
    

 

เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ : DIN 25429 และ DIN 25460


[11 ตุลาคม 2559]
    

               สำนักหอสมุดฯ ขอเรียนว่า เอกสารมาตรฐานทั้ง 2 ฉบับ เป็นเอกสารเฉพาะเรื่องเฉพาะรายบุคคลอย่างยิ่ง และจากการตรวจสอบพบว่า เป็นเอกสารภาษาเยอรมันทั้งหมด ไม่พบฉบับภาษาอังกฤษแต่อย่างใด ดังนั้น หากผู้ใช้บริการสนใจสามารถขอรับคำแนะนำเพื่อจัดหาสารสนเทศฉบับเต็มดังกล่าวผ่านเคาน์เตอร์บริการของห้องสมุดฯ หรือสั่งซื้อมาตรฐาน DIN หมายเลขดังกล่าวด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ 2 แห่ง ดังนี้   

             1.  เว็บไซต์ Beuth

                 1.1 DIN 25429 : 2012 สั่งซื้อได้ที่ 

                       http:/www.beuth.de/de/norm/din-25429/164514189 

                     1.2 DIN 25460 : 2015 สั่งซื้อได้ที่

                       http:/www.beuth.de/de/norm/din-25460/240861259

 

              2. เว็บไซต์ Techstreet

                 2.1 DIN 25429 : 2012 สั่งซื้อได้ที่ 

                      http:/www.Techstreet.com/standard/din-25429?product id=1846617     

                 2.2 DIN 25460 : 2015 สั่งซื้อได้ที่

                     http:/www.Techstreet.com/standard/din-25460?product id=1904734 


[18 พฤศจิกายน 2559]
คุณจารุเ ---- วิไล
นครนายก
4.
    แนะนำหนังสือคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย พิมพ์ครั้งทีึ่ 4 ปีที่พิมพ์ 2547 ผู้แต่ง : นายธงชัย พรรณสวัสดิ์
[5 สิงหาคม 2559]
    อยู่ระหว่างดำเนินการ (ฝ่ายจัดหา)
คุณนันทน ---- าะห์
กรุงเทพมหานคร
5.
    แนะนำหนังสือ AASHTO LRFD Bridge Construction Specification  โดยขอให้ update เป็นเล่มปัจจุบัน Version ล่าสุด
[10 พฤษภาคม 2559]
    สำนักหอสมุดฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการสำรวจ/คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อไป
[14 มิถุนายน 2559]
คุณนางสา ---- ศ์ษา
นนทบุรี
6.
    แนะนำหนังสือ SAE Handbook Latest Revision
[1 เมษายน 2559]
    สำนักหอสมุดฯ ขอเรียนว่า หนังสือ SAE Handbook ปี 2005 มีให้บริการที่สำนักหอสมุดฯ แล้ว ปัจจุบันทางสำนักพิมพ์ได้เลิกพิมพ์แล้ว และในปี 2010 ได้จัดทำในรูปแบบ CD  ซึ่งไม่มีในสต็อคแล้ว ทั้งนี้ หากประสงค์จะใช้ข้อมูลเรื่องใด สามารถติดต่อ ได้ที่งานบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มของสำนักฯได้ที่ E-mail : info@dss.go.th  โทร. 02-201-7250-54// ติดต่อแจ้งข้อมูลผู้ร้องตามหมายเลขโทรศัพท์ 0880222493 แต่ไม่มีสัญญาณตอบรับ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ไว้ที่ ชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว
[30 พฤษภาคม 2559]
คุณสุรพง ---- ิทยา
สมุทรปราการ
7.
    แนะนำหนังสือ/วารสาร SPIE (SPIE Conference Proceedings รายปี)
[14 มกราคม 2559]
    สำนักหอสมุดฯ ได้นำเข้าสู่กระบวนการเพื่อการจัดหาต่อไปแล้ว
[26 กุมภาพันธ์ 2559]
คุณวันชั ---- กดิ์
กรุงเทพมหานคร
8.
    แนะนำหนังสือ ANSI/ASQ Z1.4 , Z1.9
[11 กันยายน 2558]
    อยู่ระหว่างนำเข้ากระบวนการคัดเลือก/สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อจัดทำแผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อไป
คุณกฤชนพ ---- จกุล
ชลบุรี
9.
    ควรจัดหาตำราเกี่ยวกับเครื่องยนต์ระบบ VVT - I เพิ่มเติม
[3 กันยายน 2558]
    อยู่ระหว่างนำเข้ากระบวนการคัดเลือก/สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อจัดทำแผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อไป
คุณทองมา ---- แน่น
กรุงเทพมหานคร
10.
    ขอเสนอแนะให้ห้องสมุดดำเนินการจัดซื้อหนังสือ edition ใหม่ ของ Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, Fifth edition
[27 สิงหาคม 2558]
    สำนักหอสมุดฯ โดยฝ่ายจัดหาฯ ได้ดำเนินการซื้อหนังสือ Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, Fifth Edition และได้ลงเลขทะเบียนหนังสือเลขที่ 38066 ลงวันที่ 23 พค 59 ส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงนามรับ เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว
[24 พฤษภาคม 2559]
คุณดารณี ---- ิตต์
กรุงเทพมหานคร
11.
    Cambridge ielts เล่ม 6-10 Presentation Zen
[10 มิถุนายน 2558]
    อยู่ระหว่างนำเข้ากระบวนการคัดเลือก/สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อจัดทำแผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อไป
คุณเจษฎา ---- ัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Friday, May 8, 2015 1:38 PM