กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (137)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 1 ถึง 11 จากที่พบ 89 รายการ
ประเภท :
แนะนำหนังสือใหม่    
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
ผู้เสนอแนะ
1.
    APHA Method 23rd Edition
[27 กรกฎาคม 2560]
    APHA Method 23rd Edition สำนักหอสมุดฯได้นำเข้าสู่บัญชีจัดหาในปีงบประมาณ 2561 แล้ว
คุณจินตน ---- งนอก
ลพบุรี
2.
    หนังสือ ICUMSA Latest version (2015)
[24 กรกฎาคม 2560]
    หนังสือ ICUMSA Latest version (2015) สำนักหอสมุดฯ ตรวจสอบสถิติการใช้ย้อนหลัง 3 ปี มีการใช้ 43 ครั้ง และมีการใช้ปีย้อนหลัง เช่น 2005 , 2009 ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวเล่ม 10 ปี ยังมีการใช้งานได้ จึงเสนอให้ซื้อเป็นตัวเล่มโดยนำเข้าบัญชีจัดหา ในปีงบประมาณ 2561 แล้ว
คุณสลาลี ---- แก้ว
กรุงเทพมหานคร
3.
    หนังสือ Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater
[24 กรกฎาคม 2560]
    สำนักหอสมุดฯ ได้นำเข้าบัญชีจัดหาในปีงบประมาณ 2561 แล้ว
[28 สิงหาคม 2560]
คุณไพรจิ ---- พิลา
มหาสารคาม
4.
    AOCS 7 ed(2017)
[22 มีนาคม 2560]
    สำนักหอสมุดฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อจัดหาต่อไป เมื่อปีงบประมาณ
[27 เมษายน 2560]
คุณริณภา ---- ทธัง
สมุทรปราการ
5.
    หนังสือ AWS 5.20
[3 กุมภาพันธ์ 2560]
    ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการเป็นเอกสารเฉพาะเรื่องอย่างยิ่ง หากผู้ใช้บริการสนใจสามารถขอรับคำแนะนำเพื่อจัดหาสารสนเทศฉบับเต็มดังกล่าวผ่านเคาเตอร์บริการของห้องสมุดฯ หรือ info@dss.go.th และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://us.misumiec.com/vona2/detail/110300266030/
[22 มีนาคม 2560]
คุณนเรศ  ---- พรหม
กรุงเทพมหานคร
6.
    หนังสือมาตรฐานเหล็กของประเทศจีน(ภาษาอังกฤษ)
[30 มกราคม 2560]
    ดิฉันได้สอบถามผู้ใช้บริการเพิ่มเติมทราบว่าเป็น GB Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะเรื่องมาก และในปีงบประมาณ 2560 มีแผนการใช้งบประมาณเต็มจำนวนแล้ว จึงขอนำเข้ากระบวนการเพื่อคัดเลือกจัดหาเมื่อมีงบประมาณต่อไป
[2 มีนาคม 2560]
คุณนเรศ  ---- พรหม
กรุงเทพมหานคร
7.
    

FOOD CHEMICAL CODEX ขอปีล่าสุด

U.S. PHARMAVOPEIA ขอปีล่าสุด


[20 ธันวาคม 2559]
    

FOOD CHEMICAL CODEX   อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2560

U.S. PHARMACOPEIA  จะนำเข้ากระบวนการเพื่อจัดหาต่อไป


[25 มกราคม 2560]
คุณน.ส.ก ---- วงศ์
กรุงเทพมหานคร
8.
    SAE STANDARD
[11 พฤศจิกายน 2559]
    

สำนักหอสมุฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อจัดหาต่อไป


[6 มกราคม 2560]
คุณอ้อยใ ---- ำจีน
กรุงเทพมหานคร
9.
    

SAE J Standard


[11 พฤศจิกายน 2559]
    สำนักหอสมุดฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหาต่อไป
[6 มกราคม 2560]
คุณลัดดา ---- สิผล
กรุงเทพมหานคร
10.
    อยากให้มีหนังสือเกี่ยวกับมอด ไม้ไผ่ และวิธีการป้องกันมอดไม้ไผ่่ มากกว่านี้
[4 พฤศจิกายน 2559]
    สำนักหอสมุดฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหาต่อไป
[6 มกราคม 2560]
คุณสุพะไ ---- ิกุล
กรุงเทพมหานคร
11.
    

 

เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ : DIN 25429 และ DIN 25460


[11 ตุลาคม 2559]
    

               สำนักหอสมุดฯ ขอเรียนว่า เอกสารมาตรฐานทั้ง 2 ฉบับ เป็นเอกสารเฉพาะเรื่องเฉพาะรายบุคคลอย่างยิ่ง และจากการตรวจสอบพบว่า เป็นเอกสารภาษาเยอรมันทั้งหมด ไม่พบฉบับภาษาอังกฤษแต่อย่างใด ดังนั้น หากผู้ใช้บริการสนใจสามารถขอรับคำแนะนำเพื่อจัดหาสารสนเทศฉบับเต็มดังกล่าวผ่านเคาน์เตอร์บริการของห้องสมุดฯ หรือสั่งซื้อมาตรฐาน DIN หมายเลขดังกล่าวด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ 2 แห่ง ดังนี้   

             1.  เว็บไซต์ Beuth

                 1.1 DIN 25429 : 2012 สั่งซื้อได้ที่ 

                       http:/www.beuth.de/de/norm/din-25429/164514189 

                     1.2 DIN 25460 : 2015 สั่งซื้อได้ที่

                       http:/www.beuth.de/de/norm/din-25460/240861259

 

              2. เว็บไซต์ Techstreet

                 2.1 DIN 25429 : 2012 สั่งซื้อได้ที่ 

                      http:/www.Techstreet.com/standard/din-25429?product id=1846617     

                 2.2 DIN 25460 : 2015 สั่งซื้อได้ที่

                     http:/www.Techstreet.com/standard/din-25460?product id=1904734 


[18 พฤศจิกายน 2559]
คุณจารุเ ---- วิไล
นครนายก
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Friday, May 8, 2015 1:38 PM