กลับหน้าเว็บสำนักหอสมุดฯ

           
 ชมเชย (138)   
   
พิมพ์ชื่อหัวข้อ หรือชื่อผู้แนะนำ
รายการที่ 1 ถึง 11 จากที่พบ 102 รายการ
ประเภท :
แนะนำหนังสือใหม่  
ลำดับ
รายละเอียด
คำชี้แจง
1.
    หนังสือ AATCC TECHNICAL MANUAL ขอเล่ม Update 2016
[23 มกราคม 2561]
    สำนักหอสมุดฯ ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561 แล้ว
[9 กุมภาพันธ์ 2561]
2.
    หนังสือ Waste water waster Acid Value Peroxide Value Acetic 2017
[8 ธันวาคม 2560]
    สำนักหอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อในปี 2561
[15 มกราคม 2561]
3.
    APHA, AWWA, Standard method for exdmination for water and wastewater 23 rd (2017)
[24 พฤศจิกายน 2560]
    สำนักหอสมุดฯ ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดหาในปีงบประมาณ 2561 แล้ว
[7 ธันวาคม 2560]
4.
    APHA STANDARD METHOD
[3 พฤศจิกายน 2560]
    สำนักหอสมุดฯ ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดหาในปีงบประมาณ 2561 แล้ว
[7 ธันวาคม 2560]
5.
    หนังสือ NMKL Nordva International certificate No.045 for Compact Dry X-BC B. Cercus
[17 ตุลาคม 2560]
    สำนักหอสมุดฯ ตรวจสอบแล้วสามารถดาวน์โหลดฟรีที่ http://www.nmkl.org/dokumenter/nordval/Sertifikater/NordVal-certificate-047-HyServe-Compact-Dry-ETC-2017_14-02-2017.pdf
[26 ธันวาคม 2560]
6.
    หนังสือ NMKL Nordva Internation certificate No.047 for Compact Dry ETC Enterococci
[17 ตุลาคม 2560]
    สำนักหอสมุดฯ ตรวจสอบแล้วสามารถดาวน์โหลดฟรีที่http://www.nmkl.org/dokumenter/nordval/Sertifikater/NordVal045XBC2015_prolonged-temporarily-to-1-may-2018.pdf
[26 ธันวาคม 2560]
7.
    หนังสือ AOAC ล่าสุด
[16 ตุลาคม 2560]
    สำนักหอสมุดฯ ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่่างการจัดซื้อปีงบประมาณ 2561
[26 ธันวาคม 2560]
8.
    หนังสือ Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater 23 ND
[11 ตุลาคม 2560]
    สำนักหอสมุดฯ ได้นำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่่างการจัดซื้อปีงบประมาณ 2561
[26 ธันวาคม 2560]
9.
    หนังสือ Liquid Chromatographic Analysis of Food and Beverages V2
[5 ตุลาคม 2560]
    สำนักหอสมุดฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหาเมื่อมีงบประมาณ
[26 ธันวาคม 2560]
10.
    หนังสือ API Recommended Prachice 5L3 (ฉบับล่าสุด)
[1 กันยายน 2560]
    สท.จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดหา เมื่อมีงบประมาณต่อไป
[12 ธันวาคม 2560]
11.
    หนังสือ NFPA 101 current edition:2015
[23 สิงหาคม 2560]
    NFPA อยู่ในรายการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ ปีงบประมาณ 2561
[8 พฤศจิกายน 2560]
หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  

   

Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7285
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, April 30, 2018 5:00 PM