สารสกัดจากเม็ดมะม่วงสำหรับฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ [US 6,063,382]  Abstract    Fulltext

abstractในเม็ดมะม่วงมีสารที่ฆ่าจุลินทรีย์ได้ จึงนำมาใช้ถนอมอาหาร เช่น เครื่องดื่ม หรือนำมาทำเครื่องสำอาง น้ำยาบ้วนปาก